<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 2 Januari 2009

Bahagian 2: Anugerah Lupa

Lupa memiliki dua hal, pertama lupa anugerah dan lupa yang melahirkan kerosakan. Lupa anugerah menjadi salah satu kurniaan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan lupa kita tidak selamanya teringat keburukan yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Kita lupa agar kita dapat memberi maaf, saling berbagi dan merelakan. Lupa adalah anugerah yang membuat kita dapat menjauhkan sifat amarah yang biasanya bersemayam abadi di dalam hati, lantaran apa yang tidak menyenangkan dari perlakukan orang. Lupa adalah anugerah yang membuat kita dapat lari dari syaitan yang terus mengobarkan sifat dengki. Lupa adalah anugerah, yang membuat kita dapat memulai banyak hal bersama orang lain, dengan suasana bahagia dan yang lebih segar. Lupa adalah anugerah, yang membuat kita tidak terlampau mengingat-ingat kebaikan yang telah kita perbuat yang dapat membuat kita riya’, sombong dan berbangga diri berlebihan. Sesuatu yang menghalangi seseorang dari surga.

Lupa adalah anugerah, yang membuat kita tidak terbelenggu oleh ingatan akan kelelahan dan kepayahan hidup. Seringkali, ingatan akan kepayahan, masalah, beban, dan bencana yang pernah terjadi, dengan anugerah lupa kita dapat mengubatinya. Lupa adalah anugerah, yang membuat kita dapat menjauhi apa-apa yang dapat menyeret kita ke jalan keburukan. Boleh jadi suatu kali kita melakukan hal-hal yang membuat kita terjerumus ke jalan yang buruk. Dengan lupa akan hal-hal itu,jalan ke sana pun terputus.
Lupa adalah anugerah, yang dapat menjadikan kita tidak terlalu terbawa oleh perasaan terhormat secara nasab atau status.

Alangkah sengsaranya orang yang tidak dapat anugerah lupa. Seperti mereka yang terkena penyakit hyperthymestic syndrome iaitu suatu penyakit di mana orang dapat mengingat sccara detail seluruh peristiwa yang pernah dialaminya. Bila disebut suatu tarikh dari bulan tertentu, maka ia akan menjelaskan semua yang pernah ia alami atau yang ia lakukan. Kononlah, di dunia ini hanya ada tiga orang, iaitu Brad Williams, seorang perempuan yang dikenali A.J, keduanya dari California. Satu orang lagi, lelaki dari Ohio, tidak diketahui namanya.

A.J merasa sangat tertekan dengan keadaannya kerana ia ingin melupakan Hal-hal yang remeh dan tidak penting yang pernah ia saksikan. Dr. ]ames, yang menangani terapinya, pernah menanyakan apa yang terjadi pada 13 hari bulan Oktober 1987, dan A.J menjawab dengan baik, termasuk menjawab apa yang sedang terjadi di dunia seperti yang diberitakan kepada ramai oleh media pada hari itu. A.J sendiri, sekarang sedang mengikuti terapi sekaligus peneletian khusus untuk jenis penyakit sulit lupa tersebut di University California.

Hal yang kedua adalah Lupa yang melahirkan kerosakan. Dan ini harus dijauhi. Lupa ini biasanya dari mental dan perilaku menyimpang. Seperti perasaan malas beribadah, angkuh kepada Allah, menyukai kefasikan, akhirnya perlahan-lahan semua itu melahirkan kelupaan kepada kewajipan. Allah berfirman, “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.” ( Al-Hasyr: 19).

Puncak dari semua kefasikan yang melupakan, adalah lupa akan hari akhir, lupa akan hari perhitungan, dan itulah seburuk-buruk lupa. “(iaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka. Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana)mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.” ( Al-A’raf 52).

Kita harus mengambil kadar yang baik untuk lupa dan Harus pula kita bersyukur dikurniai lupa, iaitu lupa anugerah yang memberi kita kebesaran hati untuk rela. Lupa anugerah yang membuat kita mempunyai kelapangan perasaan untuk memaafkan diri sendiri. Jadi, salah satu hal penting yang harus kita ketahui dalam hidup ini, adalah bagaimana belajar lupa secara baik dan benar. Sebab, terkadang, cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan melupakannya.

Waallahualam Bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.