<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d6887039431785296270', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 29 Januari 2008

WATIKAH PERLANTIKAN MPP 2008

KHAMIS 24 JANUARI 08 - Pihak sekolah MAAHAD DARUL ANUAR (MADA) terlah berjaya mengadakan MAJLIS WATIKAH PERLANTIKAN dengan jayanya pada hari ini, yang bermula jam 8 pagi sehingga 9.40 pagi.

Majlis ini disempurnakan oleh YBrs. Tuan Penolong Kanan 1 Ustaz Nassaruddin Hj Mahud Muhaidin. Di dalam ucapannya beliau menyeru barisan pimpinan MAAHAD DARUL ANUAR untuk dijadikan sebagai role model kepada pelajar-pelajar lain. Dalam ucapannya juga, beliaumengatakan PIMPINAN bukanlah suatu perkara kemegahan. Tetapi merupakan suatu amanah yang besar. Sepertimana sebuah kisah yang menceritakan apabila tuhan ingin memberikan bukit-bakau sebagai PIMPINAN mereka menolak. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun apabila tuhan memberi tanggungjawab sebagai PEMIMPIN, dengan angkuhnya manusia ini menerima. Namun di sebalik kisah tersebut membawa seribu erti pengajaran pada kita selaku umat manusia. Kerana mengajar kita apa itu amanah dan tanggungjawa, dan dengan berpakaian seragam sekolah yang berbeza dengan pelajar lain membawa pengajaran untuk para pimpinan sekolah lebih sedar akan dirinya adalah seorang pimpinan. Akhirnya, Tuan Penolong Kanan 1 meminta agar warga MAAHAD DARUL ANUAR dapat mengikuti peogram-program dan amanat-amanat yang disusun oleh MAJLIS PENYELARASAN PELAJAR (MPP) demi kebaikan pelajar sendiri.

Apa yang menariknya, majlis berlangsung dalam suasana yang segar kerana cuaca mendung disusuli dengan sedikit hujan renyai-renyai.ABDULLAH ZUBAIR -
PRESIDEN BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI)
menerima watikah perlantikan MPP

Label:


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.