<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d6887039431785296270', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 15 November 2009

Ya Allah makin ramai sahabat MADA yang meninggalkan kita.. ALFATIHAH UTK ATIQ HAKIMI (SPM 2007)
Assalamu'alaikum warrahmatullah daripada keluarga Arwah Atiq Hakimi..
kepada smua yang bekas pelajar MADA dalahu... Sedekahkan Al-fatihah kepada sahabat kita Muhammad Atiq Hakimi bin Alwi yang kini belajar di UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSAI (USIM), NEGERI SEMBILAN, telah pulang ke rahmatullah pada 15 november 2009 pada pukul 3.45 petang akibat serangan jantung. Arwah telah pengsan ketika dalam perjalanan ke KLIA dengan membawa hajat untuk pulang ke rumahnya Kota Bharu. Jenazah arwah Atiq dibawa pulang dari Negeri Sembilan itu di bawa pulang pada malam tadi dan akan ditanamkan hari ini 16 November 2009. Siapa yang berkesemptana bolehlah ziarah arwah di rumahnya di belakang Masjid di NILAM PURI. Sama-samalah kita mendoakan agar rohnya ditempatkan orang-orang yang sholeh. Amin


http://c1.ac-images.myspacecdn.com/images02/59/l_97a9bcce2a2641b891b61f53916d4040.jpg

http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/20/l_2cba01a390f0450a8ab1edbc9ed3bb01.jpg

Label:


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.