<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 28 Disember 2008

Apa yang Harus Dirayakan, Kenapa Harus Gembira? Tahun Baru?

Dalam beberapa hari yang mendatang, akan ada keramaian dan pesta yang rutin dan semarak di dunia ini. Sebuah perayaan tahunan memperingati pergantian tahun.
Perayaan besar-besaran di semua negara, di hampir segala tempat dengan beragam hiburan dalam waktu yang bersamaan, dan hanya dalam waktu itu saja.

Musik, tarian, mercun, terompet, sudah dapat dipastikan menjadi bahagian dari acara tersebut. Jutaan orang di dunia ini akan terlibat dalam perayaan tersebut, tidak terbayang berapa banyak wang yang dihabiskan dalam waktu satu malam tersebut.
Ada juga beberapa orang yang tidak terikut-ikut berpesta-pesta, atau bergembira secara berlebihan pada hari itu. Mereka lebih memilih melakukan muhasabah terhadap apa yang telah mereka lakukan pada tahun itu, diakhir tahun.

Mencuba menilai ulang pencapaian-pencapaian yang telah diraih, mencuba berfikir sejenak akan hidup yang telah dilalui selama setahun ini dan membangun perencanaan untuk tahun depan.

Kenapa mesti ada perayaan sebegitu dalam pergantian tahun? Dan perlu merayakan sesuatu?

Dalam kamus seorang muslim, hari perayaan yang terbaik adalah ketika aidil Fitri, aidil Adha, dan hari Jumaat.

Dari Nabi saw., beliau bersabda: dua bulan yang terdapat hari raya, harinya tidak berkurang; hari raya Ramadhan dan bulan Zulhijah (HR Bukhari Muslim)
Dari Thariq bin Syihad bahawa orang-orang Yahudi berkata kepada Umar: Sesungguhnya kamu sekalian membaca suatu ayat yang andaikata diturunkan kepada kami, niscaya hari itu kami jadikan hari raya. Umar berkata: aku tahu dimana dan di hari apa ayat itu diturunkan serta di mana Rasulullah saw berada ketika ayat itu diturunkan. Ayat tersebut diturunkan di Arafah saat Rasulullah saw sedang wukuf di Arafah. Sufyan berkata: aku ragu-ragu apakah hari itu Jumaat atau bukan. Ayat tersebut adalah “Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu” (HR Bukhari Muslim)
Jadi jelas kan dimana hari raya kita, hari dimana kita bergembira, memakai pakaian baru, dan bersuka ria.

Lalu, bagaimana jika tahun baru masehi kita jadikan perayaan sebagai bentuk pencapaian-pencapain kita selama setahun? Bukankan itu suatu hal yang boleh-boleh saja, jika kita mahu sedikit merayakan kejayaan dan pencapaian kita?
Perayaan itu tidak harus berupa keseronokan yang berlebih, bahkan kalau kita mahu berfikir dengan matang, terlalu banyak wang yang dibazirkan untuk sebuah perayaan yang bernama perayaan dalam rangka tahun baru, yang itu semua lebih banyak kesia-siaanya. Terkadang kita mendengar berita tentang pembuatan mercun yang biayanya mencapai ribuan ringgit, padahal di sisi lain, banyak rakyat berada dalam keadaan kelaparan dan kesusahan.

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (QS. Al-Israa': 27)
Lalu dengan berkaca pada keadaan malaysia yang sedang banyak dilanda bencana dan kesulitan, apakah kita masih mahu membiarkan diri kita menari-nari sedangkan saudara kita yang lain sedang dalam kesusahan.

Dari Anas bin Malik ra, bahawa Rasulullah SAW bersabda, 'Tidaklah beriman kepadaku seseorang yang tidur pada malam hari dengan keadaan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan di sebelahnya dan dia mengetahui hal tersebut." (HR. Thabrani).
Kalau melihat konteks hadits tersebut, kita dianggap tidak beriman kepada nabi Muhammad SAW jika mengabaikan kesusahan tetangganya, dan dengan tidak beriman kepada nabi, bererti kita pun tidak dianggap beriman kepada Allah swt. Apalagi jika kita sampai menari diatas tangisan tetangganya?

DR Yusuf Qarhadhawi menyatakan bahawa dunia ini bagaikan kampung kecil, kerana majunya teknologi yang ada. Maka saya pun berpendapat bahawa sekarang, makna tetangga itu dapat menjadi luas, meskipun hadits menyatakan bahawa tetangga itu dalam perkiraan 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah kebelakang.

Seharusnya, bentuk syukur yang terbaik itu adalah ketika kita berbagi kerana mendapatkan kegembiraan. Kaab bin Malik RA, salah seoarang sahabat yang terkena boikot selama 40 hari kaum muslimin kerana tidak mengikuti perang Tabuk, ketika mendengar berita turunnya ayat yang menandakan pengampunan Allah terhadapnya,beliau langsung memberikan baju yang ia pakai pada pemberi khabar gembira tersebut, sedangkan itu adalah baju satu-satunya, beliau harus meminjam baju yang lain supaya dapat menghadap Rasulullah SAW.

Jadi, sebagai salah satu bentuk syukur atas pencapaian selama setahun, seharusnya membuat kita menjadi peribadi dermawan dengan banyak berbagi terhadap sesama, apalagi di akhir tahun, ketika kita dapat melihat dengan jelas besarnya pencapaian selama setahun.

Catatan terakhir dari tulisan ini adalah, sebaiknya, muhasabah seorang muslim itu dilakukan dengan waktu sehari-harian, kerana sesungguhnya kita telah beramal selama sehari dan juga sangatlah mungkin, berbuat dosa dalam waktu harian, beramal dalam waktu harian, dan boleh jadi meninggal sewaktu-waktu yang tidak kita tahu, tanpa sempat kita memperbaiki diri.
“Barang siapa menyerupai suatu kaum, bererti ia termasuk golongan kaum itu” (Ahmad dan Abu Dawud, shahih)

Demikian juga saya beranggapan dengan tahun baru Hijriyah. Malas sekali saya mengikuti acara tertentu yang diadakan khusus untuk menyemarakkan tahun baru Hijriyah.

Dalam pendapat pribadi saya, dengan melakukan perayaan tertentu ketika tahun baru Hijriyah, kita tidaklah berbeza/sama saja dengan melakukan perbuatan mengikuti/menyerupai perayaan tahun baru Masehi, hanya saja dengan format yang berbeza.
Mengikuti/menyerupai/meniru/berkiblat pada suatu perayaan yang tidak ada landasan syariatnya dalam agama.

Namun, ada sedikit catatan khusus yang dapat dibuat, jika hal tersebut kita lakukan untuk membuat kaum muslimin yang umum lebih mendekat pada keislaman, mungkin saja hal tersebut diperbolehkan.

Moment tahun baru Hijriah (mungkin) dapat dijadikan semacam pengingat bagi kaum muslimin mengenai sirah Rasulullah SAW, Kisah sejarah dan perjuangan kaum muslimin di awal perjuangan Islam. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan kesedaran yang lebih mendalam terhadap agama.

Menumbuhkan semangat perubahan, dan perubahan tahun dalam permaknaan kata hijrah, agar tidak terus menerus terlarut dalam kelalaian, asyik dalam kemaksiatan, Semoga dalam setiap hari kita, selalu ada perubahan dalam kebaikan yang dapat kita raih. Insya Allah.

“Hisablah dirimu, sebelum engkau dihisab”

Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesia-siaan… (amin)


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.