<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 16 April 2009

Isu Nama ALLAH:Pandangan Yang Tak Bergelar Ustaz

Kata Pengarah ILDAS dalam 1 slot,ketika saya mengikuti Program Jalinan Ukhuwah anjuran APIS Disember lalu...

Menterjemah 1 kata dalam 1 bahasa ke bahasa lain bukan mudah!
Justice tidak memberi makna yang sama seperti adil,kerana justice lebih kepada kesamarataan manakala adil diertikan meletak/melakukan sesuatu pada haknya. The question is...God=Allah?

Mereka Tahu ALLAH WUJUD
Lupakah kita bahawa musyrikin Makkah sendiri mengakui Allah itu Pencipta!Apa bezanya Muslim dengan Musyrikin dan Kafirin ini?
Mereka TIDAK MENYEMBAH ALLAH YANG ESA
Sebaliknya dengan sewenang-wenangnya mereka mencipta berhala-berhala untuk mereka sembah...para pendeta mereka merobah kitab Injil yang tulen lalu mewujudkan konsep Trinity.

Madah Berhelah 'Dakwah'

Mati-matian mereka menuntut penggunaan nama Allah.Kita boleh berhujah lanjut mengenai isu nama Allah,namun saya lebih suka anda meneliti kajian para ustaz JAKIM ini(muat turun di sini).Apa niat mereka sebenarnya?

Inilah yang diistilahkan oleh Ustaz Zaki sendiri sebagai paderi alaf baharu.Hadirnya frasa Allah dalam kegiatan dakwah(baca:missionary) mereka,bertambah mudahlah mereka untuk mengelirukan kita.Peganglah sekuat-kuatnya aqidah kita yang mengEsakan Allah,meniadakan yang setara dengan Allah,juga meyakini Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan-Nya dan tidak bersifat seperti makhluk(contoh:bertangan,beranak).

Jika mereka berjaya menternak Islamophobia,mengapa kita masih tak berjaya melaksanakan counter missionary@DAKWAH?Apa pula kata Dr. Asri di sini?


Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.