<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 5 April 2009

Berita Tentang Ustazah Ain

05 APRIL - Tepat jam 10.40 malam tadi, saya di datangi sebuah sistem pesanan ringkas (SMS) daripada Cikgu Zaharonizal membawa khabar duka buat seluruh warga MAAHAD DARUL ANUAR yang di perolehi daripada Kak Shima (EX-MADA) mengenai Cikgu Nur Zaitul Natahain Binti Hassan atau lebih dikenali juga sebagai Ustazah Ain. Berdasarkan perbualan pihak kami (BALADI) bersama Kak Shima, Ustazah Ain didapati terkena jerat dan buatan seorang lelaki yang menanam rasa mimendirikan rumah tangga namun kerana taruhan nafsu amarah terlalu tinggi membuatkan lelaki itu bertindak liar. Lelaki tersebut merupakan seorang anggota Polis yang bekerja di Sabah, untuk makluman warga MADA juga Ustazah Ain kini telah diberikan amanah untuk bertugas di Sekolah Menengah di Sabah. Keadaan fizikal ustazah sekarang menjadi sakit-sakit pada tubuh dan lemah semangat. Jadi dari itu pihak kami berharap antum semua dapat bersama-sama untuk meringankan tulang untuk turun mengerjakan solat sunat hajat dan doa yang berterusan kepada Ustazah Ain agar sentiasa di bawah rahmat-Nya dan semoga di persembuhkan dari penyakit ini.. Wallahu'alam~

Sedikit info tentang latar belakang ustazah;
-Ustazah Ain merupakan bekas Guru Penasihat Badan Kaunseling &Kerjaya (BKJ) MADA, dan kalau tak salah ustazah Ain mengajar di MADA pada tahun sesi 2006 & 2007, kemudian menyambung pelajaran ke UPSI, Perak.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.