<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 31 Mac 2009

Majlis Iman

Suatu ketika Ibnu Rawahah menarik tangan Abu Darda’ ra seraya mengatakan, “Akhi, ta’nul nu’minu sa’ah.” Saudaraku, mari sejenak kita beriman. Ibnu Rawahah ingin mengajak sahabatnya, Abu Darda, untuk duduk, bertafakkur, berzikir, saling menasihati, berdiskusi tentang kebaikan, mengenali jalan-jalan taubat, menganjurkan infaq, berpuasa, solat malam, dan lain-lain.

Saudaraku, kita sangat memerlukan adanya majlis dan forum yang dapat mengasah dan memperbaharui iman seperti itu. Rasulullah pun pernah berwasiat bahawa keimanan kita dapat lusuh ibarat pakaian, Kerananya ia berpesan agar kita selalu memperbaharui iman.

Dahulu, para ulama dan salafusoleh umumnya mempunyai majlis tertentu untuk meningkatkan iman. Khalifah Umar bin Abdul Aziz meminta salah seorang ulama, Abu Bakr bin Amr bin Hazm rahimahullah, untuk duduk memberi ta’lim bagi diri dan rakyatnya. Seorang tabi’in yang bernama Alqamah bin Qais An Nakhi mengatakan “Mari berjalan bersama kami untuk saling menambah iman.”

Ya, untuk menambah iman, untuk melembutkan hati, untuk menjadikan jiwa kita sensitif dengan kebaikan dan keburukan. Untuk itu kita memerlukan comunity. Kita memerlukan sebuah majlis. Kita memerlukan sebuah lingkungan kecil yang dihadiri oleh saudara seiman yang dapat memuaskan dahaga dan membersihkan hati. Itulah yang dimaksud dengan majlis kaum beriman, “Kalau engkau merasakan hatimu kasar maka duduklah dengan para ahli zikir, dan orang-orang zuhud, “ ujar Ahmad bin Abi Hawari. Sampai-sampai seorang tokoh tabi’in terkenal Maimun bin Mahran pun pergi ke rumah tokoh tabi’in Hasan Al Bashri dan mengetuk pintunya sambil berkata, “Ya Abu Said (julukan Imam Hasan Al Bashri), aku merasakan kekasaran dalam hatiku, kerana itu, bantulah aku untuk melembutkannya.”

Saudaraku, bersyukurlah bila kita telah menemukan dan memiliki majlis-majlis iman seperti itu. Atau bila ada di antara kita yang belum menemukannya, carilah majlis-majlis seperti itu, di manapun, kerana dalam hidup ini kita memang memerlukannya. Itulah terminal peristirehatan yang paling baik dan paling melapangkan jiwa dalam menghadapi kepenatan jiwa raga, kegundahan hati, dan kelelahan fikiran mengharungi bahtera kehidupan dunia yang amat luas ini. “Saudara-saudaraku lebih aku cintai daripada keluarga dan anak-anakku,” kata Imam Hasan Al Bashri. Ia melanjutkan, “Keluargaku mengingatkanku dengan dunia, sedangkan saudara-saudaraku mengingatkanku dengan akhirat.” (Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali). Semakin sering kita melakukan perjumpaan dan bertemu dengan majlis-majlis seperti ini, semoga semakin bertambah pula kadar keimanan kita.

Umar bin Khattab sangat menghargai kenikmatan majlis ini dengan mengatakan, “Tidak ada nikmat kebaikan yang Allah berikan setelah Islam, selain saudara yang soleh. Maka, jika salah seorang kalian merasakan kecintaan dari saudaranya, peganglah kuat-kuat persaudaraan dengannya.” Malik bin Dinar mengistilahkan nikmat majlis dan berteman dengan orang-orang soleh itu dengan zuhud dunia. Ia mengatakan, “Ruh dunia ini hanya tiga. Bertemu dengan saudara seiman, solat tahajjud dengan membaca Al Qur’an, dan rumah kosong yang di dalamnya dibacakan zikri kepada Allah.”

Majlis keimanan ini akan melahirkan hati yang tenang kerana cinta di jalan Allah. Persahabatan yang diikat oleh kecintaan berjuang di jalan-Nya, yang selanjutnya akan mendapat balasan cinta Allah swt.
Wallahu a’lambishowab


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.