<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 7 April 2009

'Abbad bin Bisyr

'Abbad bin Bisyr adalah sebuah nama cemerlang dalam sejarah Da'wah Islamiyyah. Bila anda mencarinya di antara para 'abid (ahli ibadah), maka anda akan mengatakan dia seorang yang bertaqwa, suci dan menegakkan solat setiap malam dengan membaca beberapa juz dari Al-Quran. Bila anda mencarinya di kalangan para pahlawan, maka anda akan mendapatinya sebagai pahlawan yang gagah berani, dia telah mengalami banyak pertempuran demi menegakkan kalimah Allah. Dan jika anda melihatnya di medan pemerintahan, maka dia seorang penguasa yang cekap, berperanan dengan baik dan dipercayai dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin.

Ketika Islam mulai tersebar di Yathrib (Nama lama bagi Madinah), 'Abbad bin Bisyr Al-Asyhaly masih muda. Kulitnya yang bagus dan wajahnya yang rupawan memantulkan kesucian. Dalam kegiatan sehari-harian dia mempamerkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah matang jiwanya, ketika itu usianya belum pun mencapai 25 tahun.

Dia mendekatkan diri kepada seorang da'ie dari mekah, iaitu pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Maka dalam tempoh yang singkat, hati keduanya terikat oleh ikatan iman. Mereka bekerjasama dalam urusan-urusan yang mulia dan masalah-masalah yang penting. 'Abbad belajar membaca Al-Quran daripada Mus'ab bin Umair. Suaranya sangat bersih, merdu, keras, menyejukkan dan menawan hati, kerana itu dia senang sekali membaca Kalamullah iaitu Al-Quran, dan melapangkan tempat yang luas dalam hati kecilnya itu untuk Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi kegiatan utama baginya. diulang-ulangnya siang dan malam, bahkan dijadikannya suatu kewajipan. Lalu dia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan 'sahabat Al-Quran'.

Pada suatu malam Rasulullah SAW solat tahajjud di rumah 'Aisyah yang rapat dengan masjid. Terdengar oleh Baginda S.A.W suara 'Abbad bin Bisyr membaca Quran dengan suaranya yang lembut dan merdu, laksana suara Jibril ketika menurunkan wahyu dalam hati beliau.

Maka berkata Rasulullah S.A.W, "Hai Aisyah! Suara 'Abbad bin Bisyr kah itu?" Jawab Aisyah, " betul, ya Rasulallah!" Lalu Baginda S.A.W berdoa, "Ya Allah, Ampunilah dia".

'Abbad bin Bisyr turut berperang bersama Rasulullah SAW...

'Abbad bin Bisyr turut berperang bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan yang dipimpin beliau. Dalam peperangan-peperangan tersebut dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Waktu Rasulullah kembali dari peperangan Dzatur Riqa', beliau beristirehat dengan seluruh pasukan muslimin pada suatu jalan di atas bukit.

Seorang parajurit muslim menawan seorang wanita musyrik dalam pertempuran, ketika wanita itu ditinggalkan oleh suaminya. Ketika suaminya datang kembali, didapatinya isterinya sudah tiada. Dia bersumpah dengan Lata dan 'Uzza akan menyusuli Rasulullah dan pasukan muslimin, dan tidak kan kembali kecuali setelah menumpahkan darah mereka.

Setibanya rasulullah SAW di tempat perhentian di atas bukit, Baginda bertanya kepada 'Abbad bin Bisyr dan 'Ammar bin Yasir, "Siapa yang berkawal tugas malam ini?" Mereka berdiri seraya berkata, "Kami, ya Rasulallah!" Kata keduanya serentak. Rasulullah telah menjadikan mereka berdua bersaudara ketika kaum Muhajirin baru tiba di Madinah. Waktu keduanya keluar ke pos kawalan, 'Abbad bin Bisyr bertanya kepada 'Ammar, " Siapa di antara kita yang akan berjaga lebih dahulu, sementara yang lain dapat tidur"

"Akulah yang tidur lebih dahulu!" jawab Ammar yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan.

Suasana malam itu tenang, sunyi dan lembut. Bintang-bintang, pohon-pohon dan batu-batuan, seakan sedang bertasbih memuji Tuhannya. Hati 'Abbad tergiur hendak turut melakukan Ibadah dan membaca Al-Quran. Dia segera merasakan bagaimana manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya dalam solat. Sehingga nikmat solat dan nikmat tilawah berpadu menjadi satu dalam jiwanya.

Dia menghadap ke kiblat hendak solat. Dalam solat dibacanya surah Al-Kahfi dengan suara memilukan, lembap tetapi merdu. Ketika dia sedang bertasbih dalam cahaya Ilahi yang meningkat tinggi, tenggelam dalam kelipan pancarannya, seorang lelaki datang memacu langkah tergesa-gesa. Ketika dilihatnya jauh dari kejauhan seorang hamba Allah sedang beribadah di pos penjagaan, dia tahu pasti Rasulullah dan para sahabat berada di sana. Orang itu segera menyiapkan panah dan memanah 'Abbad, sasaran tepat mengenainya. 'Abbad mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam solat. Orang itu memanah lagi dan mengenai 'Abbad dengan tepat. 'Abbad mencabut pula anak panah yang kedua itu dari tubuhnya. Kemudian orang itu memanah pula kali yang ketiga. 'Abbad mencabutnya pula seperti dua anak panah tadi. Bila Giliran 'Ammar bin Yasir pun tiba. 'Abbad merangkak ke tempat saudaranya itu tidur, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangun...! aku luka parah dan sesak nafas!"

Ketika si pemanah melihat mereka berdua, orang itu pun segera melarikan diri.

'Ammar menoleh kepada 'Abbad. Terlihat olehnya darah mengalir dari tiga lubang luka di tubuh 'Abbad. kata 'Ammar, "Subhanallah...! mengapa engkau tidak membangunkan ku ketika panah pertama mengenaimu?"

Jawab 'Abbad, "Aku sedang membaca surah dalam solat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah! Kalaulah tidak kerana takut akan mengabaikan tugas yang diberikan oleh Rasulullah, iaitu menjaga jalan tempat kaum muslimin berkhemah, tentu aku akan meneruskan bacaan. Biarlah tubuhku terputus daripada memutuskan bacaan dan solat.

Ketika perang membenteras orang-orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar r.a, Khalifah Abu Bakar menyiapkan perang yang besar untuk membanteras kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kazzab, menundukkan orang-orang murtad yang memihak Musailamah, dan mengembalikan mereka kepada Islam. Maka 'Abbad bin Bisyr adalah perintis dalam ketenteraan tersebut.

'Abbad dan pasukannya menyerbu memecah pasukan musuh dan menyebarkan maut dengan pedang-pedang mereka. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kazzab terdesak mundur dan melarikan diri ke Taman Maut.

Dekat pagar, tembok Taman Maut, 'Abbad gugur sebagai syuhada' berlumuran darah syahidnya. Tubuhnya penuh dengan bekas luka pukulan pedang, tusukan lembing dan panah. Sehingga para sahabat hampir tidak mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di tubuhnya. Begitulah kisah salah seorang sahabat Rasulullah saw. Semoga Allah SWT mencucuri rohnya dengan rahmat yang melimpah ruah. amiin...

63. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang -orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik

64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka.

65. Dan orang-orang yang berkata: Wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab neraka jahannam dari kami, Sesungguhnya azab seksaNya itu adalah kebinasaan yang kekal

66. Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman

67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, tiadalah berlebih-lebihan dan tiada bakhil kedekut; dan (sebaliknya) perbelanjaan mereka adalah betul sederhana di antara kedua-dua cara (boros dan bakhil) itu. (Al-Furqaan: 63-67)
WaallahuAlam bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.