<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 16 April 2009

Apa Kata Quran?

Terganggu.Sepatah kata yang mengungkap kejelekan lanskap politik Malaysia yang dikatakan semakin 'matang'.

Video tersebut merupakan sebahagian daripada siri The Arrivals,sebuah kejadian yang cuba menyingkap kronologi kedatangan Imam Mahdi serta tipu daya Dajjal di Akhir Zaman(mungkin akan diulas pada masa depan,SIRI LENGKAP DI SINI).Ayat Al-Quran yang dipetik dalam video tadi ialah ayat 13 surah HUJURAT:

Hai manusia,sesungguhnya Kami menjadikan kamu daripada lelaki dan perempuan(bapa dan ibu) dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa(bermacam-macam umat) dan bersuku-suku, supaya kamu berkenal-kenalan.Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Amat Mengetahui.

Umat Islam sekalian...kalau diketepikan isu ana Sunni,anta Syiah?,awak Wahabi,depa Ahbash,maka tersingkaplah hakikat kita mendukung pegangan LA ILAHA ILLALLAH sebagai MUSLIM lagi MUKMIN.

Solat kita 5 kali sehari...

Berpuasa kita di bulan Ramadan...

Berzakat tatkala cukup haul dan nisabnya...

Mengerjakan haji di Makkatul Mukarramah...bukankah kita SERUPA!

Buat yang bukan beragama Islam,ketahuilah kita bersaudara kerna kita masing-masing manusia ciptaan-Nya.Dengan izin Allah,satu hari nanti anda ketemu dengan sinar hidayah.
Itulah TAQWA yang menjadi indikator diri di sisi ILAHI.
UMNO-PAS Bagaimana?
Sebenarnya krisis ini mengingatkan saya mengenai serangan ke atas Gaza.Apa yang menarik mengenai serangan ke atas Gaza bukan sahaja pada keganasan Israel mengebom bumi Gaza yang sekangkang kera itu,sebaliknya sikap dingin Fatah dalam membantu pihak HAMAS di sebelah Gaza menghadapi ISRAEL+sikap Dunia Arab(terutamanya MESIR) yang menjurus kepada
Ohhh...I See...
Apakah sejarah hitam seperti itu bakal terpalit di bumi Malaysia,tatkala 2 parti Melayu-Islam yang dominan bercakaran sesama sendiri?Elok kita dengar pendapat Datuk Mufti yang sebenarnya berfikiran jauh untuk menjaga kesatuan umat Islam(kredit untuk mfr studio atas usaha murni beliau menerbitkan Misi Jelajah Wawancara Tokoh).

Corat-coret:Buat umat yang gundah,gaduh kecil pun nampak parah.Kembali YAKIN pada KITABULLAH!

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.