<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 14 April 2009

Mati Terbunuh Kerana Cinta

Killed by your love OR killing for your love..?
Terbunuh disebabkan cinta ATAU membunuh untuk cinta..?

Berapa banyak dari kita yang rela berkorban untuk memperjuangkan, meraih, menjaga rasa cinta? Rela dan tanpa resah mengorbankan harta bahkan menyerahkan kepemilikan terbesar dalam dirinya, nyawa, demi sebuah cinta..?

Di waktu perang Uhud, Imam Bukhari meriwayatkan bahawa ketika orang-orang meninggalkan Nabi SAW sewaktu keadaan mulai genting kerana pemanah di bukit tidak mahu mengikuti perintah Rasulullah sehingga menyebabkan musuh dapat menyerang melalui belakang, para sahabat-sahabat menjadi perisai hidup bagi Rasulullah dari desakan panah-panah kaum musyrikin, Abu Thalhah adalah seorang pemanah terulung dan selalu tepat mengenai sasarannya. Setiap anak panah yang dilepaskan olehnya ke arah kaum Musyrikin selalu diamati oleh Rasulullah saw, pada sasaran manakah anak panah itu menuju. Kemudian Abu Thalhah berkata: “Demi ayah dan ibuku, yang menjadi tebusanmu, tadik perlulah anda mengamatiku nanti engkau akan terkena panahan musuh. Biarlah mengenai leherku asalkan lehermu selamat.“

Abu Dujanah melindungi Nabi saw dengan dirinya, sementara panah-panah musuh bertubi-tubi menghujam di belakangnya. Demikian pula Ziyad bin Sakan. Ia memayungi Rasulullah saw dengan dirinya sampai gugur bersama lima orang sahabatnya. Menurut riwayat Ibnu Hisyam orang yang terakhir gugur melindungi Nabi saw hingga rebah kerana luka yang mengenainya, lalu Rasulullah saw berkata: “Dekatkanlah dia kepadaku.“ Kemudian diletakkan kepalanya di atas kaki beliau dan akhirnya ia menghembuskan nafasnya yang terakhir berbantalkan kaki Rasulullah SAW.

Cinta Allah dan Rasul-Nya

Sudah seberapa besarkah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, apakah kita termasuk orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi apapun di dunia ini, berbanding nyawa kita sendiri..?

Tidakkah cukup seseorang mendakwakan dirinya beriman kepada masalah-masalah aqidah yang harus diimani, sebelum hatinya juga dipenuhi oleh cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda:

“Tidaklah beriman seseorang di antara kamu, sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, dan semua manusia.“ (HR Muttafa‘alaihi)

Akhir Zaman, Lemahnya Cinta kepada Allah dan Rasulullah

“Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian seperti menyerbu makanan di atas piring. Berkata seseorang: Apakah kerana sedikitnya kami waktu itu? Beliau bersabda: Bahkan kalian pada waktu itu banyak sekali, akan tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahn. Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah wahn itu? Beliau bersabda: Mencintai dunia dan takut mati”. (HR Abu Dawud)

Perjuangkanlah rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, sampai maut mencabut roh, sampai kematian menghentikan langkah kaki, sampai desak nafas dan denyut jantung berakhir di dalam perjalanan mencari keridhaan-Nya.

Di bab Perang Uhud, buku Sirah Nabawiyah, Dr. Muhammad Sa'id Ramadhani Al-Buthy menuliskan hal berikut ini,

Ibnu Hisyam meriwayatkan bahawa Nabi saw bersabda kepada para sahabatnya:
“Siapa di antara kalian yang bersedia mencari berita untukku tentang keadaan Sa‘ad bin Rabi? Masihkah ia hidup atau sudah matikah?”

Salah seorang Anshar menyatakan kesediaannya, kemudian pergi mencari Sa‘ad bin Rabi. Akhirnya Sa‘ad ditemukan dalam keadaan luka parah, sedang menanti datangnya ajal. Orang Anshar itu memberitahu kepadanya: “Aku disuruh Rasulullah saw untuk mencari engkau, apakah engkau masih hidup atau telah mati…“

Sa‘ad menjawab: “Beritahukan kepada beliau, bahawa aku sudah mati, dan sampaikanlah salamku kepada beliau. Katakan kepada beliau, bahawa Sa‘ad bin Rabi menyampaikan ucapan kepada anda (yakni Rasulullah SAW): Semoga Allah SWT melimpahkan kebajikan sebesar-besarnya atas kepemimpinan anda sebagai seorang Nabi yang telah diberikan kepada ummatnya! Sampaikan juga salamku kepada pasukan Muslimin, dan beritahukan bahawa Sa‘ad bin Rabi berkata kepada kalian:

“Allah tidak akan memaafkan kalian jika kalian meninggalkan Nabi SAW, dalam keadaan masih ada orang-orang hidup di antara kalian.“

Orang Anshar itu melanjutkan ceritanya: “Belum sampai kutinggalkan, Sa‘ad pun wafat. Aku lalu segera menghadap Nabi saw dan kusampaikan kepada beliau pesan-pesannya.”

Jika cinta seperti ini telah menyelinap dan bertakhta di dalam hati setiap diri kaum Muslimin pada hari ini, sehingga menjauhkan mereka dari syahwat dan egois mereka, dapatlah saya katakan: “Saat itulah kaum Muslimin akan tampil sebagai generasi baru dan mampu merebut kemenangan merka dari benteng-benteng kematian, serta mengalahkan musuh-musuh mereka betapapun rintangan yang harus dihadapinya.”

Bukti Cinta yang Dituntut di Era Modern

Meskipun Rasulullah SAW tidak hidup bersama-sama kita, bukan bererti kita dapat mengaku-ngaku saja cinta kepadanya. Perlu ada bukti dari setiap ucapan, perlu ada wujud dari setiap perkataan.

Buktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW dengan mempelajari al-Quran dan sunnahnya, memahami kandungannya, mentadaburi sejarahnya, dan mengamalankannya sedapat kita dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga di akhirat kelak, Allah SWT mengumpulkan kita dengan Rasulullah SAW, orang yang kita harapkan balasan cintanya.

Hadits riwayat Anas bin Malik RA: Bahawa seorang Arab badui bertanya kepada Rasulullah SAW: "Bilakah kiamat itu tiba?" Rasulullah SAW bersabda: "Apa yang telah kamu persiapkan untuk menghadapinya?" Lelaki itu menjawab: "Cinta Allah dan Rasul-Nya." Rasulullah SAW bersabda: "Kamu akan bersama orang yang kamu cintai" (HR Muttafa‘alaihi)

WaallahuAlam bishowab..


© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.