<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 7 Januari 2009

MEMO untuk warga BALADI

Assalamualaykum wr wbt..
Melodi ahlan dari kami BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) buat anda yang bergelar warga BALADI. Sebagai makluman untuk anda, kami dari pihak pengurusan BALADI sedang mengumpulkan data-data berbentuk maklumat diri anda selaku warga BALADI bagi memperkukuhkan BALADI dan ke mana hala tuju perjalanannya sebagai bergelar BADAN DAKWAH dan ALUMNI. Pihak kami amat mengharapkan respon yang tinggi dari anda warga BALADI untuk bersama-sama kami membentuk Yayasan dakwah BALADI ini. Jika diperhatikan ALUMNI di sekolah lain ataupun pesara masih lagi intim akan kekuatan jamaah dan as-silahtu wa rahim sesama meerka yang bergelar ALUMNI ataupun pesara.. sebagai barisan badan dakwah kita perlu buktikan islam yang pertama.. duniawi yang terakhir.. Jadi bangkitlah wahai saudara/saudari membentuk Yayasan ini. Ingat kita bukanlah bekas, dan kita tetap exco, dan kita tetap adalah pimpinan barisan dakwah..

**Bersama ini kami turut sertakan Borang ALUMNI untuk anda isi bagi mngumpulkan maklumat warga BALADI. Sila download lampiran yang kami sediakan, dan hantarkan kembali kepada kami di alamat email baladi_smuda@yahoo.com.my atau ibn.yusuf@yahoo.com

Sila klik gambar diatas
untuk men-dowload BORANG ALUMNI

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.