<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 10 Disember 2008

Imam Terlalu Cepat, Bagaimana Sikap Makmum?

Urusan imam solat terlalu cepat tidak harus sampai Jerman dan Tukri. Tapi, di masjid dekat rumah saya juga kalau solat tarawih juga cepat. Super Ekspress, lalui jalan TOL bebas halanganan. Sampai-sampai nenek-nenek jatuh bangun mengikuti solat tarawih itu.
Tapi apa yang dapat dikatakan lagi, sudah begitu aturannnya. Imam itu memang dijadikan imam buat diikuti. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda untuk urusan solat berjemaah dengan satu imam sebagai berikut :

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا

Dari Ummul Mukminin Asiyah radhiyallahu 'anha berkata bahawa Rasululah SAW bersabda,"Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia ruku' maka ruku' lah. Kalau dia bangun maka bangunlah. Kalau dia solat sambil duduk maka solatlah sambil duduk. (HR. Bukhari)

Rasanya hadits ini cukup jelas, dalam hal bacaan imam terlalu cepat. Jadi kalau imam ruku', makmum wajib rukuk dan jangan meneruskan bacaan sendiri. Sebab kalau demikian, apa guna dan fungsi solat berjemaah.

Walau pun imam solatlah seperti burung belatuk, kita tetap wajib ikut imam. Bahkan sampai disebutkan kalau imam solat sambil duduk, kita pun solat sambil duduk.

Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan, ketinggalan 2 rukun gerakan dalam solat berjemaah, maka solat berjemaah itu batal. Jangan sampai kita keasyikan dengan bacaan kita, lalu kita ketinggalan dengan imam yang sudah ruku'. Bahkan setelah itu imam terus bangun dari ruku'nya. Sementara kita masih tegak berdiri. Saat itu, solat jemaah kita sudah batal.

Bukankah Baca Fatihah Wajib Buat Makmum?

Mungkin Anda akan protes dengan dalih pertanyaan di atas : Bukankah sebagai makmum kita wajib baca surat Al-Fatihah? Kalau imam cepat-cepat ruku' dan kita belum selesai baca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun solat, bagaimana?
Jawabnya mudah saja, silakan baca hadits ini :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahawa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila kamu datang ke (masjid untuk) solat berjema’ah, sedangkan kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah, namun janganlah kamu menghitungnya sebagai satu raka’at, Siapa yang yang mendapatkan ruku’ bersama imam, maka ia mendapatkan solat, (mendapatkan 1 raka’at tersebut)." (Shahih: Shahihul Jami’us Shaghir no: 468 n’Aunu1 Ma’bud III: 145 no: 875).

Hadits ini jelas sekali keshahihannya dari segi kekuatan sanad. Dan dari segi pengertian, hadits secara tegas menyebutkan bahawa seorang makmum dianggap telah mendapatkan satu rakaat asalkan sempat rukuk bersama imam. Walau pun dia tidak membaca surat Al-Fatihah.

Kalau yang sama sekali tidak baca Al-Fatihah saja tetap dikirakan satu rakaat, takkan kalau yang sempat baca sebahagian, dianggap tidak sah? Fikirkanlah…

So, kalau imam ruku' maka ruku' lah. Ikuti imam apa pun yang dia lakukan, selama masih bahagian dari solat. Tapi kalau imamnya joget dan senam pagi, jangan diikuti. Apalagi kalau dia push-up. Imamnya kurang waras mungkin.

Nanti makmumnya di belakang langsung teriak begini,"Eh jadi imam tak boleh joget la, batal tau". Temannya yang di sampingnya menjawab dengan suara keras,"Eh, kamu tu, kalau solat mane leh cakap, nanti batal".
Yang di sampingnya lagi terus mengangkat tangan ke atas sambil bersuara keras juga,"Ya, Allah, untung saya tidak bercakap". #$@?? (sekadar renungan)

Wallahu a'lam bishshawab


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

3 Komen Dan Pandangan :
Anonymous Tanpa Nama berpendapat...

http://13dfgsdfg57.com/

13 Disember 2012 7:22 PTG  
Anonymous Tanpa Nama berpendapat...

Hi, guantanamera121212

21 Disember 2012 10:28 PG  
Anonymous Tanpa Nama berpendapat...

не факт

23 Disember 2012 11:33 PG  

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.