<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 5 Disember 2008

Kita Hidup dan Tetap Bertahan Hidup kerana Kasih Sayang Allah

“Inna rahmatii wasi’at kulla syai’”; “sesungguhnya kasih sayangku meliputi segala sesuatu”. Demikianlah Allah SWT mengingatkan kita akan luasnya kasih sayang-Nya. Dan firman ini cukup untuk menguatkan pertanyaan kita bahawa semua yang terjadi di dunia dan di akhirat nanti hanya kerana kasih sayang Allah.
Tetapi mungkin kita perlu huraikan beberapa hal untuk membuktikan itu, kerana kita sering lupa bahawa apa yang kita alami, rasakan, dan saksikan semua hanya kerana kasih sayang Allah SWT.

Hidup ini adalah kasih sayang Allah SWT. Manusia dan semua makhluk-Nya yang lain dapat hidup dan bertahan dalam hidupnya hanya kerana kasih sayang Allah. Maka lihatlah, Allah menciptakan untuk kita bumi sebagai tempat berdiam. Allah menciptakan pula langit sebagai atapnya. Dari langit ini Allah kirimkan hujan untuk menghidupkan bumi, dan menumbuhkan pepohonan. Lalu dari pohonan itu Allah keluarkan buah-buahan yang beraneka ragam agar makhluk-Nya dapat mempertahankan hidupnya. Allah berfirman, “dialah yang menjadikan langit dan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu, kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi-Nya” (QS Al-Baqarah: 21-22 )
Tidak hanya itu, Allah juga menciptakan laut untuk berlayar, didalamnya terdapat aneka ragam ikan yang Allah halalkan untuk manusia. Di daratan juga Allah ciptakan binatang-binatang yang dihalalkan. Tanpa ini semua manusia tentu tidak dapat bertahan, Hidup dan sumber penghidupan diatas muka bumi ini pun pasti kurang sempurna.
Allah juga menyediakan udara untuk kita bernafas, disetiap saat dalam hidup kita tanpa pernah merasakan kekurangan. Semua nikmat itu bersumber dari kasih sayang Allah, agar kita semua dapat hidup dan bertahan hidup.
Ibrahim bin Adham Rahimahullah pernah mengalami kejadian mengejutkan dalam hidupnya, yang mungkin dapat menjelaskan kepada kita, bahawa betapa hidup manusia itu benar-benar bergantung pada kasih sayang Allah SWT. Ibrahim menceritakan, suatu hari ia pernah dihidangkan makanan oleh satu kaum yang ia kunjungi. Ketika hendak menyuap makanan itu, tiba-tiba datang seekor burung gagak menyambar makanan itu. Ibrahim segera mengintai kemana gagak itu pergi. Tidak berapa jauh gagak itu terbang, tiba-tiba ia menjatuhkan makanan yang diambilnya ke sebuah tempat. Ibrahim segera pergi ke tempat itu. Sesampainya disana, betapa terkejutnya ia ketika tahu bahawa ternyata makanan tersebut dijatuhkan ke mulut seorang lelaki yang sedang terbaring dalam keadaan terikat.
Maha Suci Allah yang telah menggerakkan gagak ini untuk membantu hambanya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah bukti bahawa kita dapat hidup kerana ada rezeki Allah yang terus mengalir yang bersumber dari kasih sayang-Nya.
Berkasih Sayang dan Saling Kenal Mengenal kerana Kasih Sayang Allah
Di dalam Al-Quran dan Hadits, begitu banyak disebutkan tentang rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan Al-Quran menyebutkan bahawa Allah telah mewajibkan kasih sayang atas diri-Nya. “Kataba ‘alaa nafsihir rahmah”.
Kasih sayang Allah meliputi semua makhluknya; malaikat, jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, baik yang hidup atau yang mati semua mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak ada satu pun makhluk yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah memancar kepada seluruh Alam ini yang meliputi Alam kasar mata manusia, yang tidak terlihat dan yang terasa oleh kita. Adanya berbagai makhluk dari binatang, manusia, sampai malaikat adalah pancaran rahmat Allah. Bahkan segala perbuatan yang diperbuat oleh manusia adalah rahmat Allah SWT. Dalam firman-Nya disebutkan bahawa “dengan sebab rahmat Allah-lah, (Hai Muhammad) engkau dapat bersikap lemah lembut kepada mereka...” (QS Ali-Imran: 159)
Perhatikanlah ayat ini, kelemah-lembutan Rasulullah pun ternyata adalah anugerah kasih sayang Allah SWT. Allah mengutus seorang rasul kepada satu kaum, yang memberi peringatan dan khabar gembira kepada mereka, yang mengajak mereka untuk saling kenal dan berkasih sayang adalah juga kerana kasih dan sayang Allah yang diberikan kepada manusia itu.
Dalam sebuah Hadits, Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anh erkata, “aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Allah telah menjadikan kasih sayang –Nya terbagi kepada seratus bahagian. Dia menahan sembilan puluh sembilan bahagian di sisi-Nya dan menurunkan satu bahagian ke bumi. Dari satu bahagian itulah para makhluk saling kasih mengasihi, sehingga seekor kuda mengangkat kakinya kerana takut melukai anaknya”. (HR Muslim)
Meskipun hanya satu, tetapi dunia ini telah merasakan kedamaiannya dari kasih sayang itu. Manusia saling berkasih sayang dan saling kenal mengenal satu sama lain kerana kasih sayang Allah. Kita mampu memahami bahasa suatu kaum atau bangsa kerana kasih sayang dari Allah. Kita dapat berinteraksi dengan banyak manusia kerana kasih sayang Allah. Seseorang ibu menyayangi anaknya, menyusui, memeluk dan menyayangi sepenuh jiwa kerana kasih sayang Allah. Seorang suami atau isteri mencintai dan menyayangi keluarga juga kerana kasih sayang dari Allah. Binatang saling menyayangi juga kerana kasih sayang Allah. Seekor kuda menjaga anaknya dari hujan dan dingin, musuh dan mencarikan makan untuknya kerana kasih sayang Allah.
Harmoni yang tercipta di alam ini, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan makhluk yang lain semua adalah kerana kasih sayang Allah, dan kerana itu tidak ada yang boleh saling merugikan, seperti saling memerangi, menebangi hutan, atau memusnahkan makhluk yang lain agar kasih sayang Allah tidak hilang dari kita semua, Makhluk-Nya.
Keselamatan Kita Hanya kerana Kasih Sayang Allah
Pernahkan kita mengenderai motor atau kereta dengan kelajuan sangat tinggi? Dalam keadaan terburu-buru, mengejar waktu, atau kerana suasana jalan yang sedikit lengang,mungkin kita biasa melakukannya. Dan ternyata , kita selamat sampai di tempat tujuan.
Itulah kerana kasih sayang Allah, pada kita. Dengan kasih sayang-Nya, dia menjaga kita, mengiringi kenderaan kita, dan memberi keselamatan kepada kita, walaupun kita sangat jarang merenugkan. Padahal kalau Allah berkehendak, sebuah batu kecil dapat membuat kita dan kenderaan kita terpelantng, lubang-lubang kecil dijalanan dapat membuat kenderan kita terlanggar. Benda-benda tajam seperti paku, dapat membuat tayar kereta atau motor bocor, lalu melanggar kenderaan orang lainnya, yang mungkin berakibatkan pada kematian. Tetapi ternyata Allah masih menyayangi kita. Allah ingin agar keluarga yang menunggu kita dirumah tetap dapat tersenyum kerana kita pulang dengan selamat. Dengan tangan dan kekuasaan-Nya. Dia selamatkan nyawa kita dari kejadian yang mengerikan. Allah mengiringi kenderaan kita agar tidak terjerat dalam lubang, sebagaimana dia mengiringi burung-burung yang terbang di angkasa, atau seperti bahtera yang berlayar disamudera.
Allah menegaskan, “dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengibaskan sayap-sayapnya diatas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah”. (QS Al-Mulk: 19)
Kira-kira seperti itulah Allah memperlakukan kita, baik ketika diatas motor, kereta, kapal terbang, atau dimana sahaja kita berada dan apa sahaja yang kita lakukan, selalu ada rahmat dan kasih sayang Allah yang menyertai.
Dia-lah Ar Rahman; Pemurah dan Pengasih, yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk-Nya dengan kasih sayang. Seperti juga kita sentiasa diselamatkan dari berbagai musibah dan kecelakaan yang tidak pernah terduga, meskipun kita tidak pernah menyedari itu.
Terdapat seorang pemuda, suatu malam asyik minum minuman keras bersama teman-temannya, selesai minum, dia dalam keadaan mabuk teruk, dia pulang ke rumahnya dengan mengenderai motor dengan laju di malam itu, walau sedang mabuk, dia dapat sampai dirumahnya dengan selamat. Keesokannya, setelah sedar ia berfikir, “kenapa saya dapat sampai kerumah dalam keadaan mabuk?’ akal sehatnya berfikir, dan akhirnya ia menyedari bahawa hal itu tidak akan terjadi kalau bukan Allah tidak menyayanginya. Sejak dari saat itu, pemuda itu berubah perilakunya. Ia menjadi pemuda baik dan taat kepada Allah . ia merasa begitu besar kasih sayang Allah pada dirinya walaupun setiap malam ia bermaksiat kepada-Nya.
Dalam kitab Mafaatihul Ghaib, Syekh Ar-Razi, menceritakan kisah yang pernah disaksikan oleh Dzun Nun Al Mishri rahimahullah. Dzun Nun bercerita, “ suatu hari aku merasa tidak sedap badan di dalam rumah, aku segera keluar, aku ikuti langkahku yang tidak pasti. Sampai kemudian aku tiba ditepi sungai nil. Disana tiba-tiba, aku melihat seekor kalajengking yang cukup besar, merangkak perlahan menuju sungai nil. Aku ikut arah jalannya, dan ternyata ditepi sungai itu sudah ada seekor katak yang seakan sedang menunggunya. Kalajenking itu langsung melompat ke atas punggung katak tersebut, katak itu segera berangkat berenang membawa si kalajengking ke tepi sungai nil yang lain. aku segera mengikutinya dengan menaiki sebuah perahu kecil. Disana aku menyaksikan kejadian yang sungguh mengagumkan. Aku melihat seorang anak muda yang sedang tidur dibawah sebuah pohon yang rindang. Disampingnya ada seekor ular yang hendak menyerangnya. Namun kemudian kalajengking itu melompat ke ular tersebut. Lalu terjadilah pertarungan yang hebat antara kedua makhluk itu, sampai-sampai keduanya sama-sama mati. Dan si anak muda tetap tidur nyenyak”. Maha suci Allah yang telah mengutus seekor kalajengking dan seekor katak untuk menyelamatkan seorang hamba-Nya yang sedang tidur nyenyak itu”.
Begitulah Allah SWT menyelamatkan kita, dengan rahmat dan kasih sayang-Nya


© Hakcipta BALADI 2008

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.