<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 24 November 2008

Apa yang anda lakukan untuk ISLAM?
video


kita lihat gambar2 di atas dan video fitnah.
anda sebagai seorang muslim, apakah perasaan anda??
marah?? geram??
pernahkah anad terfikir untuk berasa simpati dengan mereka??
dan pernahkah anda merasa serba salah kerana tidak menunjukkan ajaran Islam yang sebenar kepada mereka yang tidak mengetahui tentang kesyumulan Islam??
mari kita renung kembali.
video dan gambar2 itu adalah hasil tangan orang yang tidak mengetahui betapa mulianya Islam. betapa indahnya Islam.
mereka berasa takut dengan peningkatan penganut Islam di dunia.
bagaiman pula dengan malaysia??
sedarkah ummat Islam di bumi Malaysia ini??

kesan dari melihat gambar dan video itu, ramai yang meluahkan rasa geram dan etc.
namun begitu, apakah yang kita lakukan untuk Islam??
sekadar merasa geram?? boikot barang negara mereka??
sedarkah kita tindakan boikot itu akan menjejaskan ekonomi negara tersebut yang juga mempunyai ramai penganut agama Islam.
konon-kononnya ingin menunjukkan perasaan tidak puas hati.
walaubagaimanapun, bagaimanakah akidah dan akhlak kita sebagai seorang muslim yang patut menjadi contoh kepada yang bukan muslim???
sepatutnya, itu yang berlaku.
akhlak dan akidah semakin baik. dan ajaran Islam dipatuhi.
video fitnah yang ditayangkan patut dikaji.
bukan sekadar untuk tontonan dan membuat kesimpulan dengan sesuka hati.
perlu dalil yang kuat untuk melawan.

apakah yang telah kita lakukan untuk menegakkan syiar di bumi ini??
pernahkah anda mengira berapa banyak sumbangan anda kepada Islam??
cukup dengan menunjukkan betapa indahnya agama Islam, pasti ramai yang tertarik
berapa lamakah kesedaran ini akan wujud dalam diri setiap muslim??
2-3 minggu?? atau mungkin sekadar beberapa hari??
semuanya terletak di iman masing-masing.

marilah sama-sama kita berubah dalam menegakkan syiar ISLAM!
ALLAHUAKBAR!

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.