<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 5 November 2008

Website BALADI tempat Ke 36 November - Badan Latihan Dakwah Islamiah (BALADI), Maahad Darul Anuar sekali lagi menempuh nama di persada maya apabila berjaya mengaut tempat ke 3 dalam Pertandingan Laman Web Peringkat Negeri Kelantan bersempena Karnival Sains dan Teknologi Negeri Kelantan bagi katogeri sekolah menengah, pada pagi ini bertempat di Kompleks Darul Naim, Balai Islam, Lundang, Kota Bharu, Kelantan di bawah Program Pembangunan Sains Dan Teknologi Peringkat Negeri Kelantan anjuran Kerajaan Negeri Kelantan. Pihak BALADI turut menerima hadiah berupakan satu set Komputer dan Sijil Penghargaan. Manakala ditempat ke 2 pula dimenangi oleh SMK Berangan, Tumpat (www.smkberangan.com) dan Johan pula dimenangi Maahad Tahfiz Sains, Tanah Merah (www.mts.kelantan.edu.my). Alhamdulillah dan setinggi-tinggi syukur pihak kami dahului atas keizinan yang telah Allah swt lebarkan ini walaupun gagal ketika di anugerah berprestif tinggi iaitu Anugerah Media Islam Negara (AMIN), namun dari kegagalan itu mendorang kejayaan kami pada pagi ini, walaupun ditempat ke-3 ianya telah memadai buat kami semua. Pihak kami juga berasa terkejut kerana mampu mengatasi Johan Pertandingan Laman Web tahun sebelumnya (2007) iaitu SMU (A) Maahad Muhammadi Lelaki (MML). Diantara penerima saguhati yang lain ialah, Maahad Syamsul Ma'rif, Maahad Muhammadi Tumpat dan beberapa lagi sekolah YIK. Terima Kasih dan tahniah buat semua pengunjung/penziarah atas dokongan anda. Kerana anda begitu beharga.

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.