<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 9 Oktober 2008

Sejarah MAAHAD DARUL ANUAR


SMU (A) MAAHAD DARUL ANUAR (MADA) yang dahulunya dikenali sebagai SMU(A) DARUL ANUAR (SMUDA) telah diasaskan oleh Allahyarham Tok Guru Nik Mat yang bergelar "Tokku Mat".

Pada awalnya hanya terdapat beberapa orang pelajar yang belajar agama dengan almarhum Tokku Mat,tetapi selepas Nik Abd Aziz pulang dari mesir selepas menuntut di Darul Ulum,India dan Universiti Al-Azhar selepas 10 tahun,pondok itu diambil alih oleh Nik Abd Aziz sendiri pada tahun 1963 dengan menukar kepada sekolah ugama.

Nik Abd Aziz telah diberi kepercayaan oleh ayahnya untuk mengendalikan sekolah agama itu memandangkan beliau adalah orang yang paling layak kerana beliau adalah anak lelaki sulong daripada 18 adik beradiknya serta berpelajaran tinggi dalam ilmu agama.

Terdapat kira-kira 100 orang pelajar dan 7 orang guru ketika Nik Abd Aziz mengambil alih pondok itu.Kebanyakan pelajarnya adalah bekas pelajar pondok dan rata-rata adalah pelajar dari sekitar daerah tersebut.

Pada masa tersebut terdapat 2 sesi yang dijalankan oleh sistem sekolah. Sesi pagi bagi pelajar lelaki dan petang bagi pelajar perempuan.Pada sebelah pagi,mudir yang dipertanggungjawabkan untuk mengendalikan pelajar lelaki ialah Ustaz Abdul Rahman (Imam Masjid Kedai Lalat) manakala sebelah petang pula dikendalikan oleh Encik Muhamad bin Ibrahim. Namun Encik Muhamad bin Ibrahim tidak kekal lama berkhidmat. Oleh itu secara tidak langsung Ustaz Abdul Rahman terpaksa memikul untuk mengendalikan kedua-dua sesi. Ustaz Abdul Rahman telah berkhidmat selama 15 tahun. Sepanjang perkhidmatannya beliau telah banyak menabur bakti dalam mempergiatkan dan memperkembangkan perjalanan aktiviti sekolah.

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.