<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 24 September 2008

Nikmatnya Ramadhan Gembiranya Syawal

Bual@Bicara Remaja
<PENTAS RAMADHAN SEPETANG DI AMBANG IFTOR>


Isnin, 23 September - Bual@Bicara Remaja (B@BR) yang diadakan pada 23 Ramadhan lalu di Pentas Ramadhan Sepetang di Ambang Ifor berjaya menarik perhatian para pengunjung Qaryah Ramadhan di perkarangan Stadium Sultan Muhammad ke 4 Kota Bahru. Bual@Bicara Remaja adalah program anjuran bersama Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam (MPKB BRI) dan Dewan Pemuda PAS Kawasan Kota Bharu (DPPKB). Program yang dikendalikan oleh seorang perantara dan 3 orang panelis dari kalangan exco BALADI iaitu memperkatakan tajuk Nikmatnya Ramadhan Gembiranya Syawal. B@BR adalah berkonsepkan perbualan santai dan bersahaja antara ahli panel tanpa terikat dengan soalan-soalan.


Interaktif Audiens


Antara topik yang dibicangkan ialah pengertian Ramadhan dan Syawal, puasa umat terdahulu, lailatul qadar dan dosa-dosa orang yang tidak berpuasa. Selain membicarakan persolan ilmiah mereka juga berkongsi cerita dan pengalaman lalu ketika menjalani ibadat puasa dan menyambut hari raya idil fitri. Suasana menjadi gamat apabila ada cerita-cerita dan pengalaman lucu yang diperkatakan oleh mereka.


Hasbi, Firdaus dan Hafizuddin


Bual@Bicara Remaja juga menyelit slot Audien Interaktif dengan cara panelis menjemput penonton ke pentas untuk berinteraktif dengan berbual atau menyampaikan nasyid dengan mereka. Hadiah-hadiah menarik diberikan yang mana disumbangkan oleh pejabat exco Kerajaan Tempatan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Kelantan dan Dewan Pemuda PAS Kawasan Kota Bharu.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.