<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 12 September 2008

Sepetang Di Ambang Iftar di MADA

Assalamualaikum wr wbt..


Di sini anan ingin membuat satu pengumuman ringkas dari BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), dimana selain berada di Qaryah Ramadhan, Kota Bharu pihak kami juga tidak melepaskan peluang untuk turut menganjurkan suatu program di sekitar MAAHAD DARUL ANUAR khas untuk semua rakyat Kelantan dan Luar yang mengunjungi SMU (A) MAAHAD DARUL ANUAR dan MASJID TOK GURU, PULAU MELAKA. Bermula Rabu 10 September, kami telah mengadakan 2 program khas bagi mengisi sepetang di ambang iftar bersama BALADI di SMU (A) MAAHAD DARUL ANUAR & MASJID TOK GURU, iaitu;


1. TAZKIRAH RAMADHAN.
Tazkirah ramdahan ini akan diadakan selepas daripada menunaikan solat fardhu asar secara jama'ie di Masjid Tok Guru, Pulau melaka. Ianya akan diadakan pada setiap hari Ahad, Isnin dan Rabu dan disampaikan oleh salah seorang tokoh negeri kelantan iaitu Ustaz Budok Besut, Ustaz Khairul Ikhwan. Semua rakyat kelantan di jemput hadir untuk sama-sama menghiasi sepetang di ambang iftarmu..
2. REELAY QIRA'ATUL QURAN (TADARUS JAMA'IE)

Selain dari Tazkirah Ramadhan yang disampaikan oleh Ustaz Khairul Ikhwan, pihak BALADI turut mengadakan REELAY QIRA'ATUL QURAN iaitu Tadarus Al Quran secara beramai-ramai, ianya akan diadakan setiap hari Ahad hingga Khamis pada pukul 6.40 petang hingga 7.00 petang. Tadarus atau Reelay ini juga dibukakan kepada seluruh warga Kelantan dan luar bagi sama-sama memurnikan "Syahrun Ramadhan, Syahrun Al-Quran."

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.