<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 23 Julai 2008

BALADI KE ANUGERAH AMIN


TERSENARAI KE

ANUGERAH MEDIA ISLAM NEGARA (AMIN)
KALI KEDUA


SEBAGAI PENCALONAN
ANUGERAH LAMAN WEB ISLAM TERBAIKAssalamualaikum wr wbt..
Sepertimana yang telah pihak Badan Latihan Dakwah Islamiah (BALADI) maklumkan pada Jumaat, 21 Mac 2008.. Web BALADI (www.baladi-malaysia.blogspot.com) telah mendapat tawaran pencalonan ke Anugerah Media Islam Negara (AMIN) Kali Kedua. Dan pada 22 JULAI 2008, pihak BALADI telah menerima jawapan daripada penganjur AMIN, JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM) dalam satu surat (JAKIM/10.00)/15/1 Jld. 4 (51)) bertarikh 21 Julai 2008. Sukacitanya dimakulmkan bahawa BALADI telah tersenarai dalam pilihan akhir Anuegerah Media Islam Negara (AMIN) Kali Kedua. sehubungan itu, Pihak BALADI dijemput hadir acara raptai pada 23 JULAI 2008 (RABU), masa: 8.00 malam, dan majlis AMIN pada 24 JULAI 2008 (KHAMIS), masa: 8.00 malam. Kedua-dua acara tersebut diadakan di Dewan Plenari, Pusat Konvesyen Antarabangsa Putrajaya (PICC), Putrajaya.. Dan siaran langsung menerusi RTM 1 pada jam 9.00 malam. Semua dijemput hadir..


Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.