<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 30 Jun 2008

MAJLIS PENUTUP DIMA


ISNIN, 30 JUN 2008 – Bulan Jun berlalunya sudah tiba hari ini untuk ke bulan Julai. Dengan kehadiran bulan Julai maka semakin dekatlah warga mada dengan peperiksaan besar seperti PMRU, PMR, SMU, SPM dan STAM. Jadi dari itu pihak BALADI telah merancang pada tanggal 30 JUN ini akan di adakan MAJLIS PEENUUP DIMA (DIDIK INSAN MAAHAD DARUL ANUAR) bagi memberi peluang kepada para pelajar untuk mengambil masa yang lebih dan berbaki ini untuk menumpukan 100% kepada peperiksaan yang bakal menjelang tidak lama lagi. Setelah ditutupnya DIMA pada tahun ini maka program-program tarbawi pelajar mula diperlahankan bagi mengimbangi madah untuk peperiksaan. Dan pada Majlis penutup itu, pihak kami turut mengadakan suatu slot ceramah motivasi mengenai “Di AMBANG PEPERIKSAAN” bagi menguatkan usaha warga MADA untuk menghadapi peperiksaan besar yang bakal menjelang. Ceramah itu disampaikan oleh Ustaz Nazrey dari KIAS, Nilam Puri, Kelantan. Setelah penutup DIMA diadakan, pada khamis 3 Julai akan di lancarkan pula oleh pihak sekolah “PROJEK KECEMERLANGAN AKADEMIK MADA (P.K.A.M.)." Bagi meningkatkan prestasi pelajar di ambang peperiksaan ini. Persamian penutup ini telah dirasmikan oleh Ustaz Nik Hamdy.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.