<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 21 Mei 2008

Erti Sebuah Kehidupan

(sumber:renungan2u. wordpress. com)

Apabila berbicara mengenai kehidupan saya akan bertanya kepada
pendengar, " Berapa kalilah kita hidup" dan jawapan yang saya selalu
dengar,

" Kita hidup hanya sekali" .

Inilah yang selalu disebut: "Enjoylah beb… hidup hanya sekali".

Memahami hidup hanya sekali merupakan asas kesesatan umat hari ini.
Kehidupan selepas mati sudah tidak ada di dalam ruang minda manusia
ini. Inilah minda jahiliyyah yang bertanya kepada nabi s.a.w.:

" Apakah apabila manusia mati dan sudah menjadi tulang belulang masih
boleh dibangkitkan? " Mereka menganggap kehidupan hanyalah kehidupan
di dunia.

Kepercayaan sesat ini pula bertunjangkan kepada ketidakyakinan kepada
Allah sebagai al-Rab, al-Malik dan al- Ilah. Tidak yakin kepada Allah
kerana tidak percaya kepada al-Quran . Tidak beriman dengan kitab al-
Quran kerana tidak percaya kepada nabi Muhammad s.a.w. Tidak percaya
kepada nabi s.a.w. ialah keranana kejahilah disebabkan kurang ilmu
atau memiliki ilmu yang salah dan wujud salah faham terhadap nabi
Muhmmad s.a.w.

Kehidupan yang sebenar ialah kehidupan Akhirat. Inilah yang
disampaikan kepada kita oleh nabi Muhammad s.a.w. yang terdapat di
dalam al-Quran yang merupakan bicara Allah, Pencipta Alam ini,
Pemilik Mutlaknya, Pengatur semua undang-undang dan sistem dan Ilah
yang wajib disembah, ditaati dan dikasihi.

Dunia adalah sebuah perhentian dalam perjalanan menuju akhirat

Dunia adalah tempat manusia diuji dan akhirat tempat perhitungan dan
pembalasan

Dunia negeri beramal dan akhirat negeri menerima balasan

Dunia tempat berjihad dan bersusah payah manakala akhirat tempat
istirehat bagi manusia yang beriman dan lulus ujian Allah.

Manusia diturunkan kedunia memikul amanah, memikul tanggungjawab,
membawa misi Allah dan akan dimatikan seterusnya dikembalikan kepda
Allah untuk diberi pembalasan.

Dunia adalah tempat perjuangan, melawan nafsu, melawan iblis, melawan
tarikan dunia, melawan fitnah kuffar dan bersabar terhadap hasad
dengki orang-orang fasik.

Ujian bermula sejak di alam nutfah, berjuta-juta benih sudah mati
sebelum berjaya menembusi sebutir telur untuk memulakan sebuah
kehidupan. Kehidupan di alam rahim memberi bebanan, keperitan,
kesengsaraan hidup seorang ibu yang bakal melahirkan seorang khalifah
adalah satu kepayahan, kepayahan hidup diusia bayi, karenah zaman
kanak-kanak, zaman remaja dan ujian tanggungjawan diusia remaja,
meniti umur di usia tua dan kembali kepada Allah membawa dosa membawa
reda.

Ibu bapa yang berjaya menyediakan bayi-bayi ini untuk memikul
bebenanan khalifah telah dijamin oleh Rsulullah s.a.w. sebagai ahli
syurga.

Itulah erti kehidupan ini ; ia hanya medan ujian Allah untuk memilih
ahli syurga atau neraka.

Kehidupan ini penuh misteri, kejahilan, kegelapan, kezaliman hingga
pada diri sendiri tetapi Allah yang mencipta kehidupan ini telah
mengajar ilmu, menerangi hidup dengan cahaya hidayah. mehapuskan
kezaliman dengan mengajar hakikat Tauhid kepda Allah dan menceritakan
hakikat kehidupan sebenar..

Namun hingga kini masih ramai manusia masih kabur, gelap, tidak
mengerti, tidak memahami, tidak tersedar, terlena, terleka, diheret
taufan nafsu, ditipu fatamorgana dunia dan merasa cukup beramal untuk
diri sendiri…

SEDANGKAN LALUAN KESYURGA HANYA DENGAN MENERIMA WARISAN NABI, MENJADI
GURU, MURABBI DAN MUJAHID DI JALAN ALLAH.

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.