<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 31 Mac 2008

EXPLORASI BALADI KE TANAH TINGGI CAMEROON


29 MAC 2008 - BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR telah berjaya mengadakan suatu program berjalan, melihat dan mentafsir bumi ALLAH yang diberi namanya EXPLORASI BALADI ke TANAH TINGGI CAMEROON yang telah diadakan selama tiga hari iaitu pada 27, 28 & 29 MAC yang lalu.
Objektif dari Explorasi ini adalah Berjalan, Melihat dan Mentafsir alam ciptaan ALLAH swt. Di samping melepaskan segala tekanan yang menghantui selepas menunaikan abadah sebagai exco bdan dakwah dan sebagai seorang da'ie. Antara yang terlibat dalam program ini selain daripada exco-exco BALADI ialah A'MILIN, AHLI MAJLIS NUQABA', NAQIB-NAQIB USRAH, MAJLIS PENYELARASAN PELAJAR (MPP), ini kerana sebagai penghargaan bagi membalas segala jasa dan bakti mereka-mereka yang telah berperah tenaga membantu BALADI dalam menyampaikan wadah islam di MAAHAD DARUL ANUAR. Syukran kepada semua yang telah membantu BALADI hanya ini sahaja dapat kami balas walau ia tidak setanding curahan baktimu kepada MAAHAD DARUL ANUAR dan BALADI.

Apa yang menariknya, perjalanan program ini berjalan penuh lancar dan disambut pula dengan cuaca segar seumpama mengalu-alukan lawatan kami untuk berjalan, melihat dan mentafsir. Di bawah ini turut kami sertakan gambar-gambar semasa explorasi ini.

SEMASA PERJALANAN MENUJU CAMEROON

BERHENTI SOLAT DAN REHAT DI R&R GUA MUSANG

SETIBANYA DI APARTMENT di CAMEROON

DI MARDI

DI TAMAN AGRO TOURISM, BRINCHANG

DI LADANG SAYURAN TANAMAN SECARA TRADISIONAL

BERHENTI REHAT DAN SOLAT JUMAAT DI TANAH RATADI LADANG TEH BOH, SUNGEI PALAS

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.