<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 21 Mac 2008

PROGRAM AMALI SOLAT & PENGURUSAN JENAZAH

21 MAC 2008 - Alhamdulillah, pada hari ini tamatlah sudah PROGRAM MARILAH BERSOLAT DAN PENGURUSAN JENZAH dibawah anjuran LUJNAH USRAH DAN QIAMULLAIL (L003), BALADI dengan penuh jayanya. Program berlangsung selama 2 hari 1 malam bermula 20 MAC hingga 21 MAC. Program ini dirasmikan oleh Musyrif ASRAMA USTAZ CHE ROZU. Di dalam ucapannya beliau menyeru seluruh warga MAAHAD DARUL ANUAR untuk bersama-sama dengan BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) bagi memupuk diri intima' kepada syariah dan peka terhadap biahnya. Sepertimana yang kita semua ketahui, diantara kepala-kepala amalan yang utama adalah solat kerana melalui solat akan membentuk peribadi seseorang itu hingga sedalam-dalamnya.


Program ini telah disusun dengan begitu teliti oleh LUJNAH USRAH DAN QIAMULLAIL dengan merancang pelbagai tindakan seperti membuat kursus dahulu kepada fasilator-fasilator sebelum menerapkan ilmu kepada pelajar-pelajar agar ia tidak lari dan kesampaian matlamat yang sama agar tidak menimbul keraguan kepada pelajar-pelajar. Apa yang menraik dalam majlis ini, ia telah dihadiri oleh USTAZ KHAIRUL IKHWAN seorang pendakwah bebas yang dikenali sebagai USTAZ BUDOK yang amat dikagumi oleh rakyat kelantan. Dan majlis penutup turut dirasmikan oleh beliau selaku pemerhati BALADI. Syukran Kathiran buat beliau..
KURSUS AMALI KEPADA FASILATOR

AMALI SOLAT

PENGURUSAN JENAZAH

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.