<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 17 September 2008

MENCARI LAILATUL QADAR

Asslamua’alaikum wr wbt.,


Muslim/muslimat,


PROGRAM MENCARI LAILATUL QADAR


Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara diatas.


2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Badan Latihan Dakwah Islamiah (BALADI), SMU (A) Maahad Darul Anuar, telah bersepakat untuk mengadakan Program Mencari Lailatul Qadar bagi mengapai kesempurnaan didalam mencari Lailatul Qadar. Sehubungan dengan itu muslim/muslimat dijemput hadir bagi bersama menyemarakkan lagi 10 malam terakhir Ramadhan bermula pada 21 September 2008 bersamaan 21 Ramadhan 1429 H dan akan berakhir pada 25 September 2008 bersamaan 25 Ramadhan 1429 H. Program tersebut akan diadakan di Masjid Tok Guru Pulau Melaka, Kota Bharu, Kelantan bermula pada pukul 3.00 pagi dan akan di imamkan oleh beberapa orang ustaz seperti Ustaz Nik Mohd Abduh, Ustaz Khairul Ikhwan (Ustaz Budok Besut) dan lain-lain.


3. Atas perhatian dan kerjasama muslim/muslimat menjayakan program ini diucapkan ribuan terima kasih.


Sekian, terima kasih.


Saya yang menurut perintah,

HJ BAHARUDDIN BIN HJ MOHD NOOR

Pengetua

SMU (A) MAAHAD DARUL ANUAR
AHAD - MALAM KE 21 : USTAZ HJ BAHARUDDIN BIN HJ MOHD NOOR

ISNIN - MALAM KE 22 : USTAZ KHAIRUL IKHWAN BIN ZAKI

SELASA - MALAM KE 23 : USTAZ NIK ABDUH BIN NIK ABDUL AZIZ

RABU - MALAM KE 24 : USTAZ NIK HAMDI BIN ABDUL GHANI

KHAMIS - MALAM KE 25 : USTAZ NAZRI IN AMIR HAMZAH

SEMUA DI JEMPUT HADIR BERAMAI-RAMAI


Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.