<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 5 Oktober 2008

Aidilfitri di Masjid Tok Guru

Kewajipan kita sebelum Solat Sunat Aidilfitri
Kata Amil:
"Saya bagi pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan mengaku telah terima wang tunai bernilai RM7.60 kerana harga satu fitrah yang ditunai bagi tahun 1429H/2008M. Terima kasih, wassalam".
Saya bayar: RM7.60 x 4 beranak = RM30.40
Ruang dalam Masjid Tok Guru, Pulau Melaka
Disebabkan tiba agak lewat, saya terpaksa solat di ruang anjung luar bawah ini Keadaan orang ramai di luar masjid selepas selesai khutbah Selesai khutbah, orang ramai beratur panjang untuk bersalaman dengan Tok Guru yang sedang duduk (lihat anak panah merah) Tok Guru keluar dari masjid melalui Bilik Bacaan Al-Quran beliau (lihat anak panah merah)Tok Guru sedang memasuki rumah beliau (lihat anak panah merah)

Orang ramai sedang menunggu giliran untuk bersalaman dengan Tok Guru di dalam rumah beliau

Suasana jamuan Aidilfitri di bawah khemah di hadapan rumah Tok Guru

Papan tanda ke Masjid Tok Guru Pulau Melaka.
Anak Panah merah menunjukkan tanda 'Lorong Tok Guru Nik Mat'

p/s : syukran kathir buat saudara nazri atas gambar2 di atas..
dipetk dari www.mendidik.blogspot.com

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.