<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 18 Januari 2009

Tak Semudah Kata

Saya bukanlah kipas-susah-mati dunia perfileman yang melayakkan saya untuk mengkritik filem, cuma ingin respon kepada beberapa pihak(bukan nak memfitnah!) yang begitu mudah meletakkan label sesebuah filem sebagai FILEM DAKWAH!Adakah mereka sedar impak dari label sebegini?

Oh,dakwah Islamlah ya...

Bagaimana hendak dikatakan dakwah,jika pelakon muslimah enggan menyarung tudung,atau pelakon muslim dan muslimah tak segan saling bersentuhan?Bahkan saya berani katakan filem ini pun gagal mengangkat mesej dakwah dari novel asalnya...

Realitinya,ranah penulisan dan dunia perfileman begitu jauh untuk dibandingkan.Bagaimana kita bisa membandingkan aksara-aksara atas ratusan helai muka surat dengan bahasa badan, intonasi, dan emosi para pelakon filem.Masih ada ruang penambahbaikan dan usaha penerbitan filem seumpama itu sememangnya harus dipuji.

'Layu'nya Watak Utama
Kelemahan filem tersebut dan animasi ini...

ialah kekuatan watak utama tidak ditonjolkan sejak dari awal cerita...Ingat,bahawa first impression(kata orang Melayu) sangat PENTING!Ia ibarat cinta pandang pertama terhadap sesuatu cerita.Walaupun diakui bahawa manusia punyai ketidaksempurnaan,namun ia akan mencacatkan gambaran seorang pahlawan ulung dalam sejarah yang sewaktu kecilnya mudah ditewaskan,dan seorang pemimpin mahasiswa mudah gelabah tatkala komputernya diserang virus.


Apa itu
FILEM DAKWAH?
Sebenarnya,saya masih tidak arif dalam memberi kriteria filem dakwah.Namun,saya lebih gemar membicarakan MESEJ di sebalik sesebuah filem.Bukan minta berkiblatkan Hollywood, cuma saya amat gemar dengan teknik mereka menggunakan filem untuk menyampaikan mesej (malah wadah PROPAGANDA).Dalam asyik kita terpesona dek ke'hensem'an hero dan kejelitaan heroin mereka,sering kita lupa bahawa dialog atau lakonan yang dipersembahkan oleh mereka membawa banyak tafsiran dan mesej tersirat.Kadang kala,saya merindui garapan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee.Walaupun filem yang dilakonkannya/diarahkanya ialah filem komedi,masih terselit unsur nasihat yang kita sering terlepas pandang.Sebagai khatimah,saya tinggalkan dialog dari filem 3 Abdul sebagai renungan bersama...
Dunia,dunia...sekarang berniaga manusia lebih untung dari berniaga unta...

nota:bukan itu maksudnya modal insan/sumber manusia yang dicanangkan Perdana Menteri kita...

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.