<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 12 Januari 2009

Lagi-lagi Israel...

Di saat kita menyambut Maal Hijrah,kita dikejutkan dengan satu berita,Gaza Bermandi Darah. Tahukah antum semua serangan kali ini mengorbankan 280 nyawa,antara rekod terburuk dalam 60 TAHUN PENJAJAHAN ISRAEL ke atas PALESTIN...mai pakat ramai-ramai hulurkan bantuan terpantas kita,Qunut Nazilah di sini.Memetik kata-kata ustaz Amir(pakai ym...hehehe),'Sudah tiba masanya organisasi Islam bangkit bertindak...'Hmmm elok direnungi kata-kata ustaz tu....Mengapa kita tidak mampu bangkit menentang KEZALIMAN ISRAEL?Jawabnya pada kelemahan umat Islam sendiri dalam segala segi(baca ini).Jika dalam aspek mengurus isu dalaman umat sendiri lemah,misalnya kemiskinan umat Islam(ekonomi) dan gejala negatif dalam masyarakat(sosial).Bagaimana kita bisa mempengaruhi masyarakat dunia dalam menangani isu Palestin ini?Ikuti kupasan Ustaz Hasrizal di sini.Mungkinkah lahir lagi seorang pahlawan yang warak bak Salahuddin Al-Ayubi atau umara yang alim seperti Sultan Muhammad Al-Fatih dalam menangani isu umat ini?

Dalam hal ini saya ingin mengingatkan diri saya dan pembaca sekalian khasnya pelajar S.B.P.I Sabak Bernam yang dikasihi(hmm nak buka sekolah dah...) kita menuntut ilmu 'ada niat di sebalik niat'.Memang kita ingin menjadi orang berilmu(pencapaian diri) tapi ingat masih ada umat di hadapan kita yang memerlukan manfaat ilmu kita(kemajuan umat) seperti yang berlaku di Palestin.Kita heboh mengenai boikot produk yang menyokong Israel padahal industri makanan di Malaysia pun masih dimonopoli bukan Islam.Di situlah letaknya ahli sains,ahli korporat (bukan keparat!),teknokrat bagi membangunkan KHAIRA UMMAH!

nota:tahniah kepada 36 calon P.M.R 2008 yang mendapat 9A.Pada yang lain,dunia masih belum kiamat,anda masih belum terlambat,tujuan kita hasanah dunia dan akhirat!Doakan pula untukkejayaan calon S.P.M 2008 dan all the best for S.P.M and P.M.R candidates 2009!

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.