<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 7 Januari 2009

KELAHIRAN BALADI G-2

Assalamu’alaykum wr wbt.,

Tuan/puan,

MELAHIRKAN BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH GENERASI KE 2 (BALADI G-2)

Dengan hormatnya saya diarah merujuk perkara diatas.

2. Sukacitanya dimaklumkan bahawa kami BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH – BALADi (http://www.baladi-malaysia.blogspot.com), telah berpakat untuk meneruskan wadah perjuangan kami dengan melahirkan BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH GENERASI KE 2 (BALADI G-2) dibawah ALUMNI PELAJAR ISLAM SBP (APIS) atau secara persendirian. Sebagai makluman Sebelum ini BALADI sekadar badan dakwah sekolah kami, namun daripada penswastaan sekolah kami menjadi punca pembubaran badan ini dari sekolah kami di atas masalah tertentu. Jadi bagi meneruskan wadah ini kami telah berbincang untuk menjadi sebahagian dari APIS, iaitu BALADi G-2 dibawah selian APIS. Jika tidakpun kami akan berdiri secara bersendirian demi tugas dakwah ini.

3. Tujun pembentukkan BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH GENERASI KE 2 (BALADI G-2), adalah membawa fungsi sebagai perantara kepada badan dakwah sekolah menengah sekitar Malaysia. Ianya adalah bagi mencapai matlamat asal kami untuk menbentuk kesatuan badan dakwah sekolah di Malaysia iaitu menggabungkan seluruh badan dakwah sekolah menengah Malaysia di bawah satu teras dakwah di sekolah agar Bangun dan Rebah dipikul bersama. Penglahiran BALADI G-2 juga akan cuba mempromosi badan dakwah sekolah masing-masing yang berdaftar dibawah BALADI G-2 di website kami di khalayak.

4. Peranan BADAN DAKWAH juga seperti badan kebajikan. Selain membuat program tarbiyyah untuk pelajar disekolah masing-masing, badan dakwah juga boleh mengadakan dan menganjurkan program-program luar seperti membuat program di kawasan sekitar mereka seperti program pupuk diri kepada islam dan sebagainya atau bekerjasama bersama badan-bdan lain. Sebagai contoh seperti mana BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) terlibat dalam program IHYA’ RAMADHAN PERINGKAT NEGERI KELANTAN yang membawa BALADI bergerak sebagai A’MILIN BANDARAYA ISLAM anjuran MAJLIS PEMBANDARAN KOTA BHARU (MPKB) dan KERAJAAN NEGERI KELANTAN.

5. Setibanya masa yang cukup dan sesuai, pihak BALADI G-2 akan membuat program khas HIMPUNAN BADAN DAKWAH SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH DI MALAYSIA seperti JAMBORI bagi menilai kekuatan setiap badan dakwah sepertimana yang pernah pihak BALADI adakan di Kelantan iaitu TAMRIN BADAN DAKWAH SEKOLAH YAYASAN ISLAM KELANTAN ZON 1.

6. Atas perhatian dan kerjasama taun menjayakan badan dakwah kami ini diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(NIK MOHD SYAMIM IYLIA BIN HJ MAT YUSOFF)

Administrator

Badan Latihan Dakwah Islamiah (BALADI)

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.