<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 26 Julai 2009

AMILIN SUKARELAWAN BANDAR RAYA ISLAM DI QARYAH RAMADHAN 1430

AMILIN SUKARELAWAN BANDAR RAYA ISLAM

DI QARYAH RAMADHAN 1430


1. LATARBELAKANG

1.1 AMILIN Sukarelawan Bandaraya Islam (AMILIN) berada di bawah Jawatan kuasa Seranta Qaryah Ramadhan

1.2 AMILIN secara umum membantu Urusetia Qaryah Ramadhan

1.3 Membantu pengunjung Qaryah Ramadhan


2. ANTARA TUGAS AMILIN DI QARYAH RAMADHAN

2.1 Sebelum Qaryah Ramadhan

1. Membantu persiapan Qaryah Ramadhan

2.2 Semasa Qaryah Ramdhan

1. Menyusun jadual bertugas

2. Mewujudkan khemah/vooth AMILIN

3. Membantu urusetia Qaryah Ramadhan

4. Memastikan persekitaran Qaryah Ramadhan ceria dan bersih

5. Memastikan khemah solat dalam keadaan ceria dan bersih

6. Membantu dan memudahkan pengunjung QR

7. Mengendali program-program Sepetang Di Ambang Iftor (SPI)

8. Membantu program-program sepanjang Qaryah Ramadhan seperti majlis penyampaian sumbangan, Badar Qubra, Nuzul Al Quran dan seumpamanya.

9. Melakukan sebarang tugas yang berkaitan Qaryah Ramdahan

2.3. Selepas Qaryah Ramadhan

1. Membantu kemas selia QR


3. PENGECAMAN DAN KEMUDAHAN AMILIN

1. T Shirt (lengan panjang)

2. Vest

3. Beg sandang

4. Button

5. Stiker tempat letak kenderaan Urusetia

4. KHEMAH AMILIN

1. 2 Unit banner/singbord

2. 4 unitr arbic tent (10x10)

3. 2 unit lelaki dan 2 unit wanita

4. 1 unit bilik persalinan (tertutup)

5. 1 unit untuk pusat setempat

6. 6 unit meja banquet

7. 10 unit kerusi plastik


5. KERANGKA KERJA


BIL

PERKARA

TARIKH

CATATAN

1.

Kemas kini keahlian

2 Ogos

Ahli tahun lepas

2.

Perjumpaan ketua pasukan

6 Ogos

Mohon cadangan

3.

Promosi keahlian baru


Target 100 orang (Lelaki dan Perempuan)

4.

Perjumpaan umum 1

13 Ogos

Taklimat tugas dan susunan jadual

5.

Perjumpaan umum 2

20 Ogos

Taklimat pelaksanaan

6.

1 Ramadhan

22 Ogos

Mula tugas


Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.