<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 21 Julai 2009

Fakta Keliru

Assalamualaikum wbt..
Disini timbul tanda tanya dan kekeliruan ramai ibubapa dan ex-warga MADA dan warga MADA sendiri kerana pada tandatangan Ustaz Nik Omar sudah berlaku perubahan. Dimana ada juga pihak kami terdengar bahawa beliau cuba ingin membatalkan segala pengesahan pada sijil-sijil ex-mada. Ada juga menyatakan cuba membawa penyelewengan, dan ada juga menyatakan beliau cuba membuat satu perubahan dengan menukarkan tandatangannya..

Antara perkara yang mengelirukan sebelum ini kita semua, ialah berkaitan Ustaz Nik Omar nak mengekalkan nama MADA pada sekolah baru yang ditubuhkannya itu. Dia kata MADA tidak ditutup cuma pengurusannya bertukar tangan & orang yang cakap MADA tutup tu penipu, dan hendak mengganggu usaha-usaha murninya untuk membangunkan MADA.

Tapi kalau fikir secara logik, nama MADA tu adalah nama yang didaftarkan di bawah YIK yang mengguna pakai sukatan yg ditetapkan oleh YIK. Bila sekolah itu dah keluar dari YIK & tidak lagi mengguna pakai sukatan YIK, ia tidak boleh lagi menggunakan nama MADA kerana ini boleh mengelirukan ibubapa yang nak hantar anak-anak ke sana & boleh mengakibatkan penipuan dalam pengutipan dana derma sbb sekolah baru ini bukan lagi sekolah wakaf derma rakyat dibawah bantuan kerajaan negeri kelantan tapi sekolah swasta dibawah pengurusan yayasan Al-Omari.
Namun semuanya tidak dapat terjawab dan terlerai..

PERHATIKAN TANDATANGANNYA SUDAH BERBEZA..
TANDATANGAN LAMA BELIAU :SUMBER: NIK HASANUL ANWAR (USTAZ NUN)
- http://www.friendster.com/group-discussion/index.php?t=msg&&th=2424871&goto=21513671#msg_21513671

Label: ,

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.