<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Selasa, 21 Julai 2009

Lima Perkara Aneh

Abu laits as-Samaroandi, seorang ahli fiqh terkenal pernah berkata:

Ayahku pernah bercerita tentang Nabi-nabi yang bukan rasul, yang menerima wahyu dengan berbagai cara. Ada yang melalui mimpi dan ada juga yang menerima wahyu melalui suara ghaib.

Suatu ketika seorang Nabi menerima wahyu melalui mimpinya. Dalam mimpi tersebut ia diperintahkan untuk berjalan kearah barat hingga beliau bertemu dengan lima hal. Pada pertemuan pertama beliau diperintahkan untuk memakan apa yang ditemuinya. Yang kedua beliau diperintahkan untuk menyembunyikannya, yang ketiga menerimanya, yang keempat tidak memutuskan harapan, dan yang kelima lari darinya.

Keesokan harinya, Nabi tersebut menjalankan perintah yang diterima melalui mimpinya itu. Beliau berjalan kearah barat hingga menemui sebuah bukit berwarna hitam yang besar. Teringat akan perintah pertama dalam mimpinya, iaitu untuk memakannya, Nabi tersebut kebingungan. Namun dengan niat untuk menjalankan perintah tersebut, maka berjalanlah ia menuju bukit itu. Keajaiban terjadi, semakin ia dekat dengan bukit itu, semakin kecil bukit tersebut, hingga akhirnya berubah menjadi sepotong roti. Maka dimakanlah roti tersebut yang manis seperti madu dan beliau mengucapkan “Alhamdulillah”.

Setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, beliau menemukan sebuah mangkuk emas. Teringat akan perintah kedua dalam mimpinya, beliau lantas menggali lubang untuk menyembunyikannya. Namun hingga tiga kali beliau memendamnya, mangkuk tersebut terus keluar, hingga akhirnya beliau berkata: “Aku telah melaksanakan perintahMu” dan meneruskan perjalanan, tanpa menyedari bahawa mangkuk emas tersebut kembali timbul ke permukaan.

Kemudian beliau bertemu dengan seekor burung kecil yang dikejar oleh burung helang. Burung kecil tersebut meminta pertolongan kepadanya. Akhirnya beliau menyembunyikan burung tersebut dibalik jubahnya. Saat burung helang yang mengejar sampai ke tempat Nabi, burung itu berkata: “Wahai Nabi Allah, aku sangat lapar dan aku telah mengejar burung itu sejak pagi. Janganlah engkau patahkan harapanku akan rezekiku”.

Mendengar itu Nabi teringat perintah untuk tidak memutuskan harapan. Namun beliau juga tidak ingin menyerahkan burung kecil sebagai makanan si elang. Akhirnya beliau memotong sedikit daging pahanya dan kemudian diberikannya pada burung helang. Setelah burung helang pergi, dilepaskannya burung kecil yang disembunyikan dibalik bajunya.

Setelah melanjutkan perjalanan beberapa saat, beliau menemukan bangkai yang mengeluarkan bau sangat busuk. Beliau bergegas lari meninggalkan tempat tersebut, dan kembali ke rumahnya. Sampai dirumah beliau berdoa mohon penjelasan dari Allah atas peristiwa yang dialaminya itu. Setelah itu beliau pergi beristirehat.

Dalam mimpi yang dialaminya pada malam itu, Allah berkenan memberikan penjelasan:
Bukit yang ditemui oleh Nabi tersebut menggambarkan perasaan amarah. Amarah yang besar akan dapat dihadapi dengan bersabar, dan buah kesabaran dalam menghadapi amarah akan begrbuah manis.

Amal kebaikan walaupun disembunyikan serapi mungkin akan tetap terlihat.
Jika menerima amanat, janganlah khianat.
Jika ada seseorang yang memerlukan bantuan, bantulah meskipun kita sendiri sedang kesulitan.

Bangkai yang berbau busuk adalah perumpamaan dari ghibah, maka jauhilah ghibah dan jangan berkumpul dengan orang-orang yang berghibah.
Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu taat kepadaNya. Amin….

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.