<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Sabtu, 16 Mei 2009

Hari Guru-Mengapa 16 Mei?

Akhirnya 16 Mei yang dinanti golongan pendidik telah tiba.Tahukah anda mengapa 16 Mei terlakar sebagai Hari Guru?Ini untuk memperingati tarikh kuat kuasa Penyata Razak,yang menjadi dasar pendidikan negara pertama yang bercorak kebangsaan[madah encik wiki].Maka, terimalah dari saya sebuah gurindam Hari Guru yang tunggang-langgang,penawar duka di kala sepi,penyeri ketawa tika bergumbira...

Assalamualaikum Sir kelas bermula,
alat tulis dan buku hendaklah tersedia.

Alif Ba Ta Ustazah yang ajar,
jahilnya kami,ilmu sentiasa dikejar.

Siang mengajar,menanda buku di malam hari,
itulah CIKGU,hatinya ikhlas memberi.

Jenuh cikgu Fizik ajar bab daya,
lebih sukar membentuk akhlaq manusia.

Cikgu Kimia berceloteh pasal garam,
sabar berdepan muridnya yang banyak ragam.

Teacher Bio bermain dengan tulang plastik,
asuh muridnya berperibadi baik dan menarik.

Hukum-hakam puas Ustaz terangkan,
denda diberi buat pengajaran.

Sejarah,Geo,dan KHB difaham mesti,
jasa cikgu-cikgu terpahat di memori.

Baik Lughatul Arabiah,English mahupun Bahasa Melayu,
terima kasih,thank you,jazakumullah buat SEMUA CIKGU MADA.

>

Corat-coret:sebaik-baik guru ialah Nabi MUHAMMAD S.A.W...seperti nukilan lagu di atas.Nak lagu rasmi Hari Guru?hayatinya di sini

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.