<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 2 Mac 2009

bonda

umi , ibu, mama, mummy, bonda panggilan seorang insan yang melahirkan anaknya.Tanpa rasa keluh kesal mengandung, melahir, menyusu, mengasuh, mendidik, menjaga dan mengasihi anaknya.Seorang insan yang 3 kali lebih penting dari seorang yang bergelar ayah?kenapa?Kerna seorang ibu sanggup bertaruhkan nywa demi melahirkan pencetus generasi rabbani.Meneruskan zuriat ummat Muhammad.

janganlah kamu menangis wahai sahabatku,seandainya bondamu telah menghadap Yang Esa.Tetapi bergembiralah,kerna bondamu itu mempunyai anak yang soleh dan solehah sepertimu.Yang senantiasa mendoakan bondanya.Doa seorang anak yang soleh akan dimakbulkan.Berbahagialah kerna bondamu menantimu di syurga.Berbahagialah kerna bondamu sentiasa senyum kernamu.Janganlah bersedih,Allah bersamamu.Jika rindukan diri insan yang tidak kenal erti putus asa itu,berdoalah.Katakan apa yang kamu mahu luahkan.Keluarkan segalanya.Biar Allah tahu bahawa kamu amat menyayangi bondamu.

Bondaku masih disini.Disisiku,umilah yang menjagaku.Mendidik.Mengajar kita erti kesabaran.Umi, yang tidak pernah kenal erti lelah,mengalah.Tetap menyayangi kita walau kita sering alpa.Walau hakikat kita lihat umi sedang gembira.Namun, dihati umi, hanya umi dan Allah.Disaat kita dibuai mimpi,ibu mengusap rambut anaknya,lalu dikucupnya dahi.Air mata menitis.Msa berlalu begitu pantas.Anaknya telah matang.Namun, nasihatnya tidak pernah lekang dari bibirnya.Walau umi tahu, kita akan menarik muka.Umi masih tetap setia bersama anaknya.Jika anaknya bersedih,digembirakannya.Jika anaknya bahagia,dia tersenyum keharuan.Hargailah seorang insan yang diberi oleh Allah kepada kita.Kerna nikmatnya tidak ternilai.Tiada yang kedua.Dialah yang pertama dan dialah yang terakhir...

mohonlah pengampunan sebelum dirinya diambil kembali oleh Tuannya.
katakanlah " saya sayang umi."

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.