<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 18 Februari 2009

Temubual BALADI bersama APIS18 FEB 2009 - Terlalu lama tidak kedengaran berita dari BALADI. Namun jam 12.00 tengahari tadi, wakil BALADI telah didatangi oleh seorang jejaka yang tidak pihak kami dugai. Bertempat di SMU (A) Maahad Pengajian Islam (MPI), saudara Fakhrul Hazim Azmi merangkap Presiden ALUMNI PELAJAR ISLAM SBP (APIS) sendiri telah menurun padang menemui wakil kami di sini iaitu, saudara Nik Mohd Syamim dan Luqman Mohd Zudin.

Pertemuan yang tidak dirancang antara BALADI dan APIS makin rancak apabila kami memulakan temubual dan berkongsi pendapat, pengalaman berada di dalam sesebuah jamaah (badan). Untuk pengetahuan, APIS merupakan sebuah persatuan khas bekas-bekas pelajar islam Sekolah Berasrama Penuh (SBP) yang memikir dan merancang program-program untuk sekolah-sekolah menengah, amnya SBP sendiri. Antara intipati penyampaian program yang dibawa oleh APIS bermesej intelektual. Menurut daripada pengalaman dan penceritaan saudara Fakhrul mengenai gerak kerja APIS sedikit sebanyak membuka mata kami dan membantu kami dalam membawa manhaj pergerakan BALADI G-2, iaitu gerakan BALADI di luar persekolahan bagi membantu pembentukkan satu fikrah disamping menyatukan Badan Dakwah Sekolah Menengah di Malaysia. Kesepakatan yang dicetuskan antara APIS dan BALADI adalah mengumpulkan kerahan tenaga Badan Dakwah Sekolah Yayasan Islam Kelantan (YIK) untuk bersama APIS. Hasil dari pertemuan ini selain betukar fikiran, kami juga dapat memantapkan ukhuwwah islami bersama APIS.

Akhir tinta dari kami BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) melafazkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat ilahi atas pertemuan ini dan sejambak kasih (terima kasih) buat pihak APIS atas kesudian bersama kami pada pagi ini terutama buat saudara Fakhrul selaku Presiden APIS. Kami turut berbangga dan terharu atas kehadiran Presiden APIS kerana sudi memberi sokongan, berkongsi idea dan pendapat. Seuntai kemaafan dari pihak BALADI kepada APIS kerana tidak membuat persediaan terlebih awal untuk temubual ini. Semoga segala mesej dakwah yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW akan terus diwarisi demi menegakkan agama Allah SWT dan bi'ah Islami. Insya'allah..

...Salam Dakwah dari BALADI


Gambar bersama Presiden APIS

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.