<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Khamis, 22 November 2007

KESATUAN BADAN DAKWAH SEKOLAH di MALAYSIA...
Salam Alayk wbt, buat semua pembaca...

Untuk pengetahuan semua pihak
BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) dari SEKOLAH MENENGAH UGAMA (ARAB) MAAHAD DARUL ANUAR (MADA) sedang menjalankan suatu agenda atau sebuah rencana untuk mengumpulkan semua BADAN DAKWAH SEKOLAH-SEKOLAH DI MALAYSIA bagi mengadakan suatu hubungan DEPLOMATIK bersama-sama dengan BADAN DAKWAH sekolah-sekolah di MALAYSIA untuk membentuk suatu jema'ah PIMPINAN ISLAM yang mengapai RABBUL JALAL, memandangan masalah sosial makin meningkat di kalangan plajar islam kita sendiri, SUBHANALLAH.. Jadi dari itu pihak kami ingin bersama-sama dengan BADAN DAKWAH di sekolah-sekolah di seluruh MALAYSIA untuk sama-sama bertukar pendapat dan perbincangan bagi menangani MASALAH ini, dan merubah dan berkongsi cara tadbir bagi membentuk suatu HARAKAH ISLAM yang benar. Harapan kami kepada semua BADAN DAKWAH sekolah-sekolah di MALAYSIA terlalu besar memandangkan isu KERUNTUHAN PELAJAR ISLAM semakin mendadak.. harapan kami adalah berharap semua BADAN DAKWAH SEKOLAH-SEKOLAH di MALAYSIA dapat bersama memberi respon mengenai agenda kami ini..

buat masa ini,
boleh-lah bersama-sama bincangkan di
GROUP BALADI (FRIENDSTER) atau SHOUTBOX di website kami (www.baladi-malaysia.blogspot.com) atau terus berhubung dengan pihak kami di FRIENDSTER kami (www.friendster.com/baladi) atau email admin web kami ibn.yusuf@yahoo.com..

Sekian Wassalam..
ADMIN

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.