<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Rabu, 23 September 2009

Harapan Cuma Debu..Salam Alayk wbt.. Posting kali ini sajer jer nak berkongsi tentang Anugerah Media Islam Negara (AMIN) kali ke 3.. Sepertimana posting sebelum ana ada menyatakan tarikh berlangsungnya AMIN pada 7 Oktober 2009 di Dewan Plenari, PICC, Putrajaya.. Sebelum ini ana ada juga menghantar penyertaan untuk menyertai AMIN kali ke 3 ini, iaitu dalam kategori Anugerah Laman Web/Blog Organisasi Berunsur Islam Terbaik dan Anugerah Laman Web/Blog Persendirian Berunsur Islam Terbaik.. Bagi Anugerah Laman Web Organisasi, ana melampirkan laman web bekas badan dakwah sekolah ana, iaitu BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI) - http://www.baladi-malaysia.blogspot.com sebagai pencalonan dan bagi anugerah laman web persendirian ana melampirkan laman blog ana ini (http://www.ibnuyusuf.blogspot.com) sebagai pencalonan.. Namun rasanya kedua-dua penyertaan itu mungkin sekadar mimpi kosong dan mungkin terlalu tipis peluang untuk dipilih sebagai pencalonan akhir, memandangkan tarikh berlangsungnya AMIN cuma 2 minggu sahaja lagi dari sekarang. Tapi tak mengapalah, mungkin impian untuk ke AMIN kali ke 3 ini haruslah ana padam. Hajat di hati cuba menebus dari AMIN ke 2 tahun lalu yang mana laman web BALADI berjaya disenaraikan sebagai pencalonan akhir iaitu di antara 4 terbaik.. Tipulah kalau kata tiada perasaan sedih tapi ianya mungkin pembalajaran yang harus terima, memandangkan SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) akan menjelma tidak lama lagi iaitu pada 19 November.. Ok lah, rasanya sampai disini sahaja posting kali ini. Mungkin selepas tiada lagi update dari ana...

Harapan Cuma Debu..

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.