<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 18 September 2009

BADAR 1 MALAYSIA

logo_1malaysia

Keterangan logo 1 Malaysia


Melambangkan visi negara iaitu untuk mewujudkan satu masyarakat yang berpadu dan mempunyai semangat cintakan negara berpandukan Perlembagaan Negara dan Rukun Negara.

Mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari, berfikir dan menghayati satu visi untuk membina satu Negara Bangsa.

Dengan tema satu malaysia, pihak BALADI turut menjayakan visi 1 Malaysia iaitu mewujudkan satu masyarakat yang berpadu, Mencerminkan rakyat Malaysia yang saling bekerjasama, bermuafakat, berdikari, berfikir dan menghayati satu visi untuk membina satu Negara Bangsa... Alhamdulillah, BALADI telaha berjaya mengumpul dan membentuk BADAR 1 MALAYSIA iaitu Badan Dakwah Sekolah Menengah Di Seluruh MALAYSIA.. Dari itu kami kami melampirkan beberapa link BADAN DAKWAH SEKOLAH yang telah berjaya kami bina hubungan:
 • BADAISSP

 • BDK SMAPL

 • BANI MCKK

 • FIKUTTQAWA

 • BAKIS MMPP


 • BADAR SDAR

 • BADAR SMIH

 • BADAR KISAS

 • BADAR FALAH

 • BADAR SMESH

 • BADRIN MAAS


 • SIS SEMASHUR

 • BADAR MERSING

 • BADAR SESTER

 • BADAR SAMURA

 • BADAR SAMBEST

 • BADAR SEPINTAR


 • BADAR MRSM TGB

 • BADAR MRSM TDK

 • BADAR TEMERLOH

 • BUDI SBPI GOMBAK

 • BADA MJSC BESERI

 • BADAR MRSM MUAR


 • BADAN UGAMA SAS

 • BADAR INTERSABER

 • BADAR SMKA KEDAH

 • BADIK MAAHAD SAS

 • BADAR SERI KERAMAT

 • ALUMNI BADAR SMKAK


 • BADAR MJSC LANGKAWI

 • USRAH SYAZULIAH MANS

 • BADIB SMA AL-KHAIRIAH

 • BADAR SMS KUALA PILAH
 • Label:

  0 Komen Dan Pandangan :

  Catat Ulasan

  << Hadapan


  Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
  © 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.