<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Isnin, 17 Ogos 2009

Michael Jackson Mati Dibunuh?

Maaf,hanya video bahagian 2 yang terselamat.Anda akan tahu sebabnya di penghujung video ini.

Tahukah anda,setiap artis Hollywood ialah hamba kepada Illuminati!Ketahui siapa mereka di sini. Sebenarnya,setiap lagu yang mereka nyanyikan,pasti terselit mesej kesyaitanan! Mesej ini hanya didengar dengan jelas sekiranya lagu tersebut dimainkan secara terbalik,dan mesej ini sebenarnya meresap ke dalam minda separa sedar kita!

Michael Jackson,tahu semua ini dan sebagai seorang yang berhati lembut,beliau kadang kala mendedahkan hal ini kepada umum seperti yang ditunjukkan dalam video.Bahkan,sejak kebelakangan ini beliau sering menyanyikan lagu-lagu berunsur keamanan,satu PANTANG buat puak Illuminati.Atas sebab itu juga,beliau dituduh dengan skandal liwat bersama kanak-kanak,dan pelbagai tuduhan bagi mengancam karier beliau.Bukankah beliau menyatakan dalam satu temuduga...
Album saya nombor satu di dunia,kecuali di AMERIKA SYARIKAT,sebab...saya tak mahu cakap banyak lagi.
Ehem...kenapa di AMERIKA ye?Kalau bukan pusat utama puak Illuminati ini.Walaupun Michael Jackson berhati lembut,beliau dengan beraninya menghadiahkan puak Illuminati ini sebuah lagu berjudul 'They Don't Care About Us'(klik tajuk tersebut,hayati lirik dan carilah simbol matahari).
Seperti nasib video-video pendedahan di Youtube yang dicensor atas pelbagai sebab,begitulah nasib si Mikael Jackson...sekiranya matimu dalam keadaan beriman,paling kurang kau telah berjuang menentang Illuminati!

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.