<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 16 Ogos 2009

APIM hantar lebih 20 orang wakil bagi petugas di program Ihya' Ramadhan Peringkat Negeri Kelantan 2009

Stadium Sultan Muhammad Ke IV

16 OGOS - Bertempat di Dewan Bunga Raya di Pejabat Majlis Perbandaran Kota Baru - Bandaraya Islam (MPKB-BRI). Satu mesyuarat telah dilaksanakan oleh wakil kerajaan negeri kelantan berkenaan Program Ihya' Ramadhan Peringkat Negeri Kelantan Bertempat di dataran Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Bahru yang bakal dilangsungkan sepanjang Ramadhan ini. Mesyuarat ini di buat setelah berjaya mengumpulkan A'milin dari sekolah-sekolah di bawah seliaan Yayasan Islam Kelantan (YIK) di sekitar Kota Bharu ini seperti Maahad Pengajian Islam (MPI), Maahad Muhammadi Lelaki (MML), Maahad Ar-Rahmah Kenali (MARK), Pondok Sulamiah, Bunut Payong. Selain itu turut jua dijemput pertubuhan seperti Pemuda Pas Kubang Kerian, Nisa' Kota Bharu, Unit Amal Kota Bharu, Jemaah Islah Malaysia (JIM) dan Persatuan Bekas Pelajar MADA.

Agenda-agenda yang disebut dalam mesyuarat itu ialah berkenaan Jadual bertugas, Pembahagian kumpulan mengikut sekolah atau pertubuhan, hal-hal berbangkit dari program tahun lepas dan sewaktu dengannya. Alhamdulillah bekas pelajar yang telah dihantar oleh APIM (ALUMNI PELAJAR ISLAM MADA) amatlah memberangsakan iaitu lebih dari 20 orang iaitu dari kalangan bekas pelajar MADA yang kini menuntut di SMU (A) Tarbiah Mardhiah (MTM), SMU (A) Maahad Muhammadi Lelaki (MML), SMU (A) Maahad Muhammadi Pasir Mas (MMPM), dan beberapa lagi. Turut tidak dilupakan antara satu ucapan manis pada mesyuarat itu mengenai tentang gerak kerja A'milin tahun lepas khususnya daripada pelajar MADA sendiri, di mana pihak MPKB-BRI dan Kerajaan Negeri Kelantan telah memuji dan memberi ucapan hormat kepada pelajar MADA kerana menjayakan program Ihya' ramadhan hampir kesuluruhannya. Dari kesinambungan itu walau MADA telah dibubar namun pihak MPKB-BRI yakin dengan kekuatan bekas pelajar bakal menjayakan lagi program ini pada tahun ini. Salah seorang bekas pelajar MADA yang mendapat hormat ialah saudara Wan Mohd Hasbi Haliq (Ahli Kumpulan ELHAM) secara terus dari pegawai MPKB-BRI.

Jadi apa yang kami harapkan, doakan kami dalam menjayakan program ini sekaligus membawa naik nama MADA di seraya bumi Serambi Mekah ini. Insya'allah.. Mengikut Jadual yang telah diberi, Bekas Pelajar MADA berada di Kumpulan 5 dan akan bertugas pada:

- 03 Ramadhan 1430H/24 Ogos 2009 (Selasa)
- 10 Ramadhan 1430H/31 Ogos 2009 (Isnin)
- 15 Ramadhan 1430H/05 September 2009 (Sabtu)
- 20 Ramadhan 1430H/10 September 2009 (Khamis) - Bersempena Ifthor Jama'ii Perdana, Sumbangan kepada Anak Yatim, Forum Badar Kubra.
- 24 Ramadhan 1430H/14 September 2009 (Isnin) - Bersempena Ifthor Jama'ii Perdana, Sumbangan kepada Armalah,
- 29 Ramadhan 1430H/19 September 2009 (Sabtu)

KAMI HUGA MENYEMPUT KEPADA ANDA UNTUK BERSAMA-BERSAMA KAMI DI QARYAH RAMADHAN INI.. SEMUA DI JEMPUT HADIR!!!

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.