<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Sabtu, 20 Jun 2009

BALADI dijemput ke Konvensyen Pelajar Islam Kelantan Ke 1020 JUN 09 - Alhamdulillah selesai sudah KONVESYEN PELAJAR ISLAM KELANTAN (KPIK) kali ke 10 di bawah anjuran Persatuan Pembimbing Pelajar Islam Kelantan (PPIK), Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) dengan kerjasama Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YaPEIM) bertempat di Hotel MGU, Kota Bharu. Ucapan jutaan terima kasih kami hulurkan buat abang Syahiran yang merupakan Pengarah Program KPIK ke 10 dan merupakan ex-student Maahad Darul Anuar atas kesudian menjemput pihak BALADI menyertai KPIK kali ke 10 ini. Turut terlibat dalam program ini pimpinan pelajar sekolah menengah dibawah kelolaan YIK, JPN dan SWASTA. Maahad Darul Anuar juga turut terlibat, begitu teruja dan terimbau segala kenangan di minda apabila melihat avanza Maahad Darul Anuar di tepi jalan sekitar Hotel MGU.

Objektif Konvesyen ini di adakan adalah bagi meningkatkan kesedaran tentang peranan generasi Muslim, Memberi kesedaran tentang peranan sebagai pelajar dalam pembentukkan masyarakat yang berkualti, berusaha menanamkan sifat-sifat kepimpinan dalam diri generasi Pelajar Islam setelah menyedari harapan tinggi ummah terhadap mereka sebagai warisan kepimpinan dimasa hadapan, dan yang terakhir untuk membantu para pelajar dalam mengendalikan potensi diri seterusnya mampu memantapkan diri dari aspek rohani dan intelektual.

Wakil BALADI yang mengahadiri Konvesyen ini adalah Admin BALADI dan Saudara Rais iaitu salah seorang ahli kumpulan nasyid yang masih dalam proses pembikinan album, iaitu kumpulan ADVICE. Alhamdulillah dengan wujudnya konvesyen tadi memberi peluang untuk BALADI berkongsi cerita dan insya'allah ADVICE juga akan menjadi artis nasyid di bawah kerjasama BALADI selain dari kumpulan ARE BUDDY.

Setelah selesai konvesyen tadi, pihak BALADI sempat ditemubual oleh YDP PPIK, Saudara Afzan tentang matlamat dan gerak kerja BALADI, dan YDP PPIK amat tertarik dengan matlamat BALADI dalam membina rangkaian dan menyatukan badan-badan dakwah sekolah di Malaysia. Pihak BALADI juga telah ditawarkan untuk dijadikan badan gabungan bersama PPIK. Insya'allah, jika ada rezeki persoalan tentang ini akan BALADI utarakan pada MAJLIS IJTIMA'I MADA (MIM) 2009 ini. Sampai di sini sahaja pena kami..Antara video yang turut diselitkan pada KPIK ke 10 dan juga
amat menarik perhatian kami


TERIMA KASIH BUAT SELURUH WARGA KPIK 10
dan kepada;

.


Tidak lupa juga buat Abang Syed kita yang merupakan ex-student MAAHAD DARUL ANUAR dan pernah memegang jawatan sebagai Exco Badan Kaunseling dan Kerjaya di MADA, ketika di KPIK ke 10 beliau telah bertukar nama kepada Abang Farid, satu revolusi juga. Apa-apa pun moga berjaya dengan kerjayanya sebagai DJ di Kelantan.fm.

Wallahu'alam bi sowab..

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.