<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Jumaat, 1 Mei 2009

Meraih Kebahagian

Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Namun tiap orang berbeza-beza dalam menafsirkan erti kebahagiaan. Hal ini tergantung dari masing-masing kefahaman dalam mindset seseorang.

Orang yang berkefahaman kedunian menganggap kebahagiaan adalah jika mempunyai harta yang melimpah, rumah ada di mana-mana, kereta tiap saat ganti, mempunyai saham di berbagai perusahaan, dan sebagainya. Namun ternyata hal itu tidak menjamin hidup seseorang itu bahagia.dapat kita lihat betapa banyak orang kaya yang mempunyai harta kekayaan melimpah tapi hidupnya senantiasa gelisah. Gelisah memikirkan hartanya, gelisah bagaimana supaya hartanya tidak habis, gelisah bagaimana menyimpan hartanya supaya tidak dicuri orang, dan yang paling dashyat adalah gelisah memikirkan bagaimana menjadi orang terkaya dan mencari ‘tambahan’ kekayaan dengan menguasai harta orang lain.

Di sisi lain, ada orang yang tidak mempunyai apa-apa. Rumah hanya berukuran dua meter dan itu pun menyewa. Hasil kerjanya hanya dapat untuk makan tiap hari dan membayar sewa tapi hidupnya tenang dan tidak pernah mengeluh. Kita mungkin bertanya, apakah benar orang seperti itu tidak pernah mengeluh ? Sebagai manusia biasa yang normal pasti wajar kalau terkadang mengeluh. Nabi pun juga pernah berkeluh kesah dalam menyampaikan ajaran Islam. Tapi mereka kemudian menyedari bahawa tidak ada gunanya meratapi hidup yang serba kekurangan, kerana hidup di dunia cuma sekali, yang penting badan sehat dan dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga.

Saudaraku…

Dari dua contoh orang kaya dan orang miskin di atas, dapat kita ambil pelajaran bahawa tidak selamanya harta kekayaan dapat menjamin kebahagiaan seseorang dan kemiskinan dapat menghalangi orang meraih kebahagiaan dalam hidup. Memang benar dengan mempunyai harta yang melimpah, kita dapat mencukupi semua keperluan kita tapi kekayaan yang kita punya kadang-kadang malah dapat membuat kita tambah gelisah.Dapat kita lihat di surat khabar atau television bahawa kebanyakan orang yang sakit dan sampai berubat ke luar negeri itu adalah orang-orang yang kaya. Bahkan ada yang hartanya sampai habis hanya untuk membiayai pengubatan di luar negeri. Na’udzubillah.

Saudaraku…
Sekarang mari kita bertanya pada diri kita, apakah benar orang yang hartanya melimpah itu juga hidupnya bahagia ? Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ‘kebahagiaan’ itu ? Bagaimana cara meraih ‘kebahagiaan’ itu ?
Kebahagiaan sejati itu terletak di hati, bukan terletak pada banyaknya harta. Mengapa orang yang mempunyai harta yang sedikit bahkan tidak punya harta pun dapat bahagia, itu kerana mereka menganggap bahawa yang penting hidup ini tidak ada beban, seperti misalnya beban bagaimana menyimpan hartanya supaya tidak habis dan dicuri orang, dan sebagainya. Tidak ada beban bukan bererti bermalas-malasan dalam bekerja dan hanya berpangku tangan saja. Mereka tetap bekerja keras namun mereka tidak menganggap bahawa harta dapat menjamin kebahagiaan hidup dan mereka juga sedar bahawa harta yang mereka dapat itu cuma ‘penyewaan’ dari Allah Swt jadi mereka tidak khawatir kalau harta itu hilang.

Saudaraku…
Orang yang memperoleh kebahagiaan itu ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

1. Hati tenang dan tidak gelisah,
2. fikiran selalu jernih sehingga dalam menyelesaikan suatu masalah secara tepat,
3. Senyum selalu menghiasi bibir,
4. Tidur nyenyak,
5. Memancarkan aura positif,
6. Menginspirasi orang lain,
7. Orang lain yang bersamanya akan merasa nyaman, dan
8. Orang itu akan selalu bersemangat dalam menjalani hidup.

Kalau kita menemukan orang, atau mungkin kita, mempunyai ciri-ciri orang yang bahagia seperti di atas maka sangatlah beruntung sekali orang itu.

WaallahuAlam bishowab..

© Hakcipta BALADI 2009

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.