<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8048503654020264196\x26blogName\x3dBadan+Latihan+Dakwah+Islamiah+(BALADI...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://baladi-malaysia.blogspot.com/\x26vt\x3d-8768871991055156598', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
 

MENU

INTRANET

INTERAKSI

ARTIS KAMI

DOWNLOAD

PROMOSI

TERKINI

TERKUMPUL

HIPERRANGKAI

BADAR 1 MALAYSIA

GEDUNG NASYID

Jumlah Ziarah

Semenjak
23 Sya'ban 1428 H
4 September 2007 M


Penziarah Online
web tracker

Kempen Boikot Israel

Direktori Halal
Masukkan No.Kod Bar :Radio Ikim.fm
Sahabat BALADI

Assalamualaikum dan Ahlan
Wasahlan, Tetamu. Silakan
Log In atau Daftar.Login with username, password
and session length
Demi Masa

Anugerah Media Islam Negara (AMIN)
Secoret Bicara Dari Unit Penyelenggara ICT dan MULTIMDIA BALADI 2008
 

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya BADAN LATIHAN DAKWAH ISLAMIAH (BALADI), MAAHAD DARUL ANUAR dapat membangun laman webnya tersendiri.

Penerokaan dan pembabitan dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) adalah merupakan satu keperluan semasa yang dapat membantu memenuhi kehendak pasaran termasuk dalam bidang pendidikan dengan lebih pantas dan efisien.

Saya berharap agar guru-guru, pelajar-pelajar dan mereka yang terlibat agar memanfaatkan kelebihan yang ada sebaik mungkin khususnya berkaitan sistem penyampaian maklumat, pengurusan sekolah, profesionalisme guru, kecemerlangan akademik dan akhlak pelajar. Dan sekalong tahniah kepada semua pihak yang telah mengerah keringat melayarkan BALADI dipersada seiring tuntutan semasa.


Penulisan
 
Ahad, 7 Jun 2009

JANGAN BENARKAN CHIN PENG BALIK

Saya bukanlah mangsa kekejaman Parti Komunis Malaya (PKM) secara langsung. Tetapi, saya memahami kesengsaraan mereka yang hidup ketika era keganasan PKM. Mereka hidup di dalam ketakutan di tanah air sendiri akibat ideologi komunisme yang didukung oleh PKM. Tempoh masa di antara pengunduran Jepun dan kembalinya British ke Tanah Melayu telah menunjukkan belang sebenar PKM yang juga dikenali dengan gelaran Bintang Tiga. Chin Peng lah yang mula menggerakkan PKM secara radikal untuk mencapai matlamat penubuhan sebuah Republik Komunis Malaya.

Benar bahawa PKM menentang musuh imperialis yang sama dengan arus perdana perjuangan kemerdekaan negara dahulu. Tetapi adakah tepat untuk kita katakan bahawa PKM menyumbang di dalam perjuangan kemerdekaan negara? Menentang musuh yang sama tidak semesti melayakkan PKM untuk dijolokkan sebagai pejuang kemerdekaan negara. Lebih-lebih lagi dengan perjuangan kemerdekaan ala PKM yang turut menjadikan rakyat sebagai mangsa. Memeras dan memaksa rakyat untuk mengikut telunjuk dan memenuhi kehendak mereka demi mengangkat idelogi komunisme yang mereka dukung.

Arus perdana perjuangan kemerdekaan negara menyaksikan betapa tokoh-tokoh pejuang kemederkaan negara berkorban jiwa dan raga menentang kuasa imperialis demi mendaulatkan agama, bangsa dan tanah air tanah tumpah darah kita. Mereka tidak dijanjikan apa-apa imbuhan dan tidak pula mengejar apa-apa gelaran. Tidak pula mereka menjadikan rakyat sebagi korban semata di dalam mencapai matlamat perjuangan kemerdekaan yang mereka terajui. PKM pula di bawah kepimpinan Chin Peng pula telah melakukan yang sebaliknya.

Apa relevannya cadangan Pengerusi Gerakan Pulau Pinang untuk membenarkan Chin Peng dibenarkan balik ke Malaysia? Sudah ribuan tentera dan polis Malaysia terkorban di dalam membanteras keganasan PKM yang diterajui Chin Peng. Ribuan juga yang menjadi janda, duda dan yatim piatu. Adapun yang bernasib baik untuk terus hidup, tetapi terus dihantui dengan bayang-bayang PKM. Tidak kurang juga yang menjadi cacat anggota badan akibat keganasan yang PKM lakukan.

Apakah kita tidak menghargai pengorbanan generasi terdahulu yang borkorban diri demi keamanan dan keharmonian tanah air yang dicintai? Kesanggupuan kita untuk merelakan Chin Peng kembali ke Malaysia hanya akan menghiris perasaan mereka yang berkorban demi negara menentang keganasan PKM. Seolah-olah pengorbanan mereka tiada makna kerana merelakan ikon PKM yang dahulunya ditentang kerana jenayahnya terhadap kemanusiaan di tanah air ini, dibenarkan kembali mencium tanah Malaysia ini.

Cadangan yang katanya dibuat atas dasar kemanusiaan, sebenarnya adalah tidak berasas. Atas dasar kemanusiaanlah maka seharusnya Chin Peng dihalang daripada kembali ke Malaysia. Dengan rekod jenayah terhadap kemanusiaan oleh Chin Peng ketika memimpin PKM di Tanah Melayu dahulu sehingga merebak ke Borneo, apakah boleh penjenayah sebegini dimaafkan atas dasar kemanusiaan? Dengan membuang Chin Peng ke luar negara sudah cukup baik bagi Chin Peng yang seharusnya menerima hukuman yang paling berat atas apa yang telah dilakukannya terhadap generasi terdahulu.

Dan alasan bahawa Chin Peng tidak lagi menjadi ancaman kepada Malaysia adalah tidak benar. Sejauh manakah kita boleh mengukurnya? Chin Peng sebagai simbol PKM mempunyai nilai ancaman tersendiri sekalipun PKM sudah terkubur. Kembalinya Chin Peng ke Malaysia akan menjadikannya sebagai seorang personaliti yang ditokohkan oleh segolongan pihak yang buta dengan sejarah Malaysia. Tidak mustahil dengan kembalinya Chin Peng, maka fahaman komunisme akan mula bertapak dan mengukuh. Ini tentu sahaja membahayakan keselamatan negara. Apatah lagi dengan dengan kemajuan teknologi maklumat hari ini, generasi muda menjadi kelompok sasar yang paling mudah terpengaruh lebih-lebih lagi dengan beberapa sudut kelemahan pengajaran dan kesan pemebelajaran subjek sejarah Malaysia di kalangan generasi muda.

Bersyukurlah dengan kemerdekaan Tanah Melayu dan penubuhan Malaysia, kita mencipta kemerdekaan kita dengan acuan tersendiri. Tidak dengan radikalisme komunisme Chin Peng dan tidak pula menjadi boneka British. Generasi muda harus sedar dan insaf terhadap sejarah masa lalu. Jangan sampai model negara acuan arus perdana perjuangan kemerdekaan yang lalu terkubur kerana buta dan kejahilan kita generasi hari ini.

http://anwarshazali.blogspot.com/

Label:

0 Komen Dan Pandangan :

Catat Ulasan

<< Hadapan


Rekabentuk oleh nurofislam untuk Badan Latihan Dakwah Islamiyah(BALADI)
© 2007-2011 Hakcipta Terpelihara. Di bawah penjagaan Allah. Pastikan anda tidak melakukan sesuatu di luar syarie ketika melayari website ini.